SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Zahtjev za rješavanje aktuelene problematike u ZD RMU „Zenica“ u Zenici

Broj: 73-06/20

Sarajevo, 01. juli 2020. godine

 

MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE FBiH

n/r g-din Nermin DŽINDIĆ, ministar

 

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ D.D.-SARAJEVO

n/r g-din Admir ANDELIJA, generalni direktor

 

ZD RMU „ZENICA“ U ZENICI

n/r g-din Edin PAŠIĆ, v.d. direktor

 

Predmet :

Zahtjev za rješavanje aktuelene problematike u ZD RMU „Zenica“ u Zenici

 

Poštovani,

Poznata Vam je činjenica da je odluka koja je predstavljena od strane Uprave JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo i Uprave ZD RMU „Zenica“ u Zenici o prestanku radnog angažmana 74 (sedamdeset četiri) radnika RMU „Zenica“ u Zenici sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme 30.06.2020 godine od 15,00 sati, prizvela obustavu rada u rudarskim objektima u RMU „Zenica“ u Zenici. Takođe nam je svima poznata činjenica da se radi o radnicima koji su izvršavali radne zadatke na radnim mjestima u direktnom proizvodnom procesu u pogonu „Raspotočje“ i „Stara jama“.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je juče u toku dana tražio stav struke iz RMU „Zenica“ u Zenici po pitanju trenutne problematike. Tražili smo odgovore na sljedeće:

Da li je moguće bez gore navedenog broja radnika obezbjediti kontinuitet proizvodnog procesa te obezbjediti minimum sigurnosti na radu a po pitanju potrebnog broja izvršilaca radnih zadataka u proizvodnim pogonima RMU „Zenica“ u Zenici ?

Odgovor struke glasi:

Nije moguće imati kontinuitet prizvodnog procesa a ni minimum potrebne sigurnosti na radu radi nedovoljnog broja izvršilaca radnih zadataka u proizvodnom procesu te je planirane proizvodne rezultate i planirane norme nemoguće realizovati.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je po pitanju pogona „Stranjani“ pružio apsulutnu podršku stavu struke. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH po pitanju aktuelne problematike u RMU „Zenica“ u Zenici pruža apsulutnu podršku stavu struke jer je isti pun argumentacije.

Moglo bi se kazati da je navedena odluka Uprava direktno kršenje sporazuma koji je usaglašen u septembru 2019 godine u zahtjevnoj situaciji kroz socijalni dijalog u kome su učešće imali predstavnici Vlade Federacije BiH, JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo, predstavnici rudnika iz sastava koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo te Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

Kako bi se izbjegle izuzetno neželjene pojave ne samo u RMU „Zenica“ u Zenici nego u svim drugim rudnicima iz sastava koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo u cilju obezbjeđenja minimuma sigurnosti na radu po pitanju potrebnog broja izvršilaca radnih zadataka u neposrednoj proizvodnji Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva od Uprave JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo  i Uprave ZD RMU „Zenica“ u Zenici da danas 01.07.2020 godine do 15,00 sati u skladu sa važećim zakonskim propisima i Uredbom Vlade Federacije BiH o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH, usvoje odluke koje će obezbjediti minimum potrebnog broja izvršilaca radnih zadataka u neposrednoj proizvodnji u rudarskim objektima u RMU „Zenica“ u Zenici.

Upravni odbor radi problematike u rudnicima koncerna te radi trenutnih dešavanja u RMU „Zenica“ u Zenici koristi ovu priliku da nagovjesti mogućnost najave i organizovanja Generalnog štrajka u rudnicima iz sastava koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo.

Svakako smo svjesni činjenice da su blokirani računi jednog broja rudnika iz sastava koncerna ozbiljan problem i dodatna poteškoća u složenom stanju ali u isto vrijeme svjesni činjenice da su se socijalni partneri za oblast rudarstva u Federaciji BiH 27.februara 2020 godine obavezali u naredna 24 (dvadeset i četiri) mjeseca na potpunu primjenu usaglašenog Kolektivnog ugovora za oblast rudarstva u Federaciji BiH.

 

S poštovanjem,

SRETNO !

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                                                       Upravni odbor

                                                                                                         Predsjednik

                                                                                                         Sinan Husić

Dostaviti:

  • naslovu
  • g-din Senad Sarajlić,pomoćnik Generalnog direktor JP EPBiH za zavisna i vezana društva
  • Članicama Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH
  • a/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1