SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

SSRRFBIH

Informacija

Broj: 156-06 Sarajevo, 09. juni 2021. godine   SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA – ČLANICAMA SSRRFBiH n/r predsjednik   Na osnovu zahtjeva članova Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH iz jednog broja sindikalnih organizacija, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH predstavlja…

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1