SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Članice

  1. Sindikalna organizacija Rudnika „Kreka“ Tuzla – kreka@ssrrfbih.org
  2. Sindikalna organizacija RMU „Kakanj“ Kakanj – kakanj@ssrrfbih.org
  3. Sindikalna organizacija RMU „Breza“ Breza – breza@ssrrfbih.org
  4. Sindikalna organizacija RMU „Zenica“ Zenica – zenica@ssrrfbih.org
  5. Sindikalna organizacija Radnički sindikat RMU „Đurđevik“ Đurđevik – djurdjevik@ssrrfbih.org
  6. Sindikalna organizacija RMU „Abid Lolić“ Bila – abidlolic@ssrrfbih.org
  7. Sindikalna organizacija radnika Rudnika „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje – gracanica@ssrrfbih.org

logo_v1

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1