SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Reakcija SSRRFBiH

Broj: 64-05/19 Sarajevo, 21. maj 2019. godine   PREMIJER FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE g-din Fadil Novalić MINISTAR ENERGIJE RUDARSTVA I INDUSTRIJE  FEDERACIJE BiH g-din Nermin Džindić GENERALNI DIREKTOR JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ D.D.-SARAJEVO g-din Bajazit Jašarević ID ZA PROIZVODNJU  JP „ELEKTROPRIVREDA…

Saopštenje za javnost

Tuzla, 07. maj 2019. godine Saopštenje za javnost Nulti prioritet Općine Lukavac mora biti opstanak rudnika „Šikulje“               Članice Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, i to: Sindikalna organizacija RMU „Kakanj“, Sindikalna organizacija RMU „Breza“, Sindikalna organizacija RMU „Zenica“,…

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1