SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

I N F O R M A C I J A

Broj: 197-11/21 Sarajevo, 08. novembar 2021. godine   SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA – ČLANICAMA SSRRFBiH n/r predsjednik   PREDMET: Informacija                 Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine u povodu obilježavanja „101. godine Husinske bune” se na…

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1