SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Reakcija Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH na tekst g-dina Bijedić Nermina objvaljen 20. jula 2020. godine pod naslovom „Radnički neposluh je štrajk“

Sarajevo, 21. juli 2020. godine Internet vijesnik TIP.ba     PREDMET: Reakcija Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH na tekst                      g-dina Bijedić Nermina objvaljen 20. jula 2020. godine pod naslovom                      „Radnički neposluh je štrajk“              …

Analiza Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH prijedloga Izmjena statuta Rudnika uglja u Federaciji BiH iz sastava Koncerna, datih saglasnosti na prijem radnika sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme i aktuelnog stanja u Rudnicima uglja iz sastava koncerna

Broj: 77-07/20 Sarajevo, 09. juli 2020. godine   VLADA FEDERACIJE BiH n/r g-din Fadil NOVALIĆ, premijer   MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE FBiH n/r g-din Nermin DŽINDIĆ, ministar   JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ D.D.-SARAJEVO n/r g-din Admir ANDELIJA, generalni direktor  …

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1