SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Zaključci Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH sa sjednice održane 20.februara 2022 godine, dostavlja se

Broj: 23-02/23 Sarajevo, 21. februar 2023. godine                                                              JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“D.D.-Sarejevo n/r g-din Senad Sarajlić – pomoćnik Generalnog direktora za zavisna i povezana društva   Predmet: Zaključci Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH  sa sjednice održane 20.februara 2022…

Zahtjev za prekid provođenja aktivnosti JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo koje trebaju obezbjediti uslove za realizaciju Odluke o stečaju u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli i RMU „Zenica“ u Zenici a koja je usvojena od strane Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Broj: 13-02/23 Sarajevo, 13. febraur 2023. godine                                                              VLADA FEDERACIJE BiH   n/r g-din Fadil Novalić – premijer n/r Nermin Džindić – ministar energije, rudarstva i industrije   JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“D.D.-Sarejevo   n/r g-din Izet Žigić – predsjednik Nadzornog odbora…

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1