SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Mišljenje i stav Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH na model Pravilnika o radu i Nacrta pravilnika o radnom učinku i vrednovanju otežanih uslova rada

Broj:155-06/21 Sarajevo, 09. juni 2021. godine   JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ D.D. SARAJEVO n/r g-din  Admir Andelija, generalni direktor n/r g-din  Senad Sarajlić, pomoćnik generalnog direktora za zavisna i povezana društva   RUDNICI UGLJA U SASTAVU KONCERNA n/r direktor    …

Reakcija Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na Saopštenje za javnosti JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo pod naslovom: “Opstruiranje reorganizacije rudnika je put do potpunog kraha“od 10.05.2021. godine

  Sarajevo, 11. maj 2021. godine   MEDIJIMA   Saopštenje za javnost                  Reakcija Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH  na Saopštenje za javnosti JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo pod naslovom: “Opstruiranje reorganizacije rudnika je put do potpunog kraha“od…

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1