SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Stav Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH vezano za odluke JP „Elektroprivreda BiH“d.d. – Sarajevo o statusu radnika sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme u RMU“Zenica“ u Zenici (radna mjesta u nesrednoj proizvodnji)

Broj: 71-05/20 Sarajevo, 30. juni 2020. godine   VLADA FEDERACIJE BiH n/r g-din Fadil NOVALIĆ, premijer   MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE FBiH n/r g-din Nermin DŽINDIĆ, ministar   JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ D.D.-SARAJEVO n/r g-din Admir ANDELIJA, generalni direktor  …

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1