SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Stav Upravnog odbora SSRRFBiH a u vezi sa prekidom rada proizvodno tehnološkog procesa u proizvodnim pogonima RMU „Zenica“ u Zenici

Broj: 51-04/20 Sarajevo, 14. april 2020. godine   RUDNIK MRKOG UGLJA „ZENICA“ U ZENICI n/r g-din Edin PAŠIĆ, v.d. direktor SINDIKALNE ORGANIZACIJE – ČLANICE SSRRFBiH n/r predsjednika   PREDMET: Stav Upravnog odbora SSRRFBiH a u vezi sa prekidom rada                     …

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1