SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

DOPIS SSRRFBiH

Broj: 157-10/19 Sarajevo, 09. oktobar 2019. godine   ID ZA PROIZVODNJU JP“ELEKTROPRIVREDA BiH“D,D,-SARAJEVO g-din Senad Sarajlić   DIREKTOR ZD RMU „ZENICA“ U ZENICI g-din Edin Pašić   Poštovani, Na osnovu zahtjeva sindikalnih podružnica Sindikalne organizacije RMU „Zenica“ u Zenici “Raspotočje“…

Stav Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH u vezi sa prijedlogom Programa o prestrukturiranju elektro-energetskog sektora u Federaciji BiH koji je usvojen od strane Vlade Federacije BiH na 188. sjednici održanoj 22.08.2019 godine te proslijeđen Parlamentu Federacije BiH radi razmatranja i davanja saglasnosti

Broj: 156-10/19 Sarajevo, 07. oktobar 2019. godine   PARLAMENT FEDERACIJE BiH PREDSTAVNIČKI DOM n/r g-din Mirsad ZAIMOVIĆ, predsjedavajući   PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BiH predsjednici klubova političkih stranaka n/r g-din Asim SARAJLIĆ n/r g-din Damir MAŠIĆ n/r g-din Mladen BOŠKOVIĆ…

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1