SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Riječ predsjednika

Sinan_Husic

Koristim ovu priliku da tradicionalnim rudarskim pozdravom SRETNO, pozdravim sve uposlene u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, a posebno članove SSRRFBIH.

Ovom prilikom neću suhoparno navoditi statutarna prava i obaveze rukovodstva SSRRFBIH niti programske ciljeve postavljene Statutom SSRRFBIH. Svjesni smo činjenice da istorijat  sindikalnog djelovanja rudara u Federaciji BiH ne počinje sa nama i sa SSRRFBIH, i cijenimo sve ono što su sindikalni predstavnici rudara u Federaciji BiH pozitivno učinili u vremenskom periodu iza nas.

Naša želja je da ponudimo jednu novu strategiju djelovanja sindikata radnika rudnika. Predstavnici sindikalnih organizacija rudnika: „Kreka“ Tuzla, RMU „Kakanj“, RMU „Zenica“, RMU „Breza“, radničkog sindikata RMU „Đurđevik“, RMU „Abid Lolić“ Bila, Rudnika „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje, koji su ujedno i članice Koncerna J.P. Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, uz sindikalnu organizaciju  zaposlenika RMU „Banovići“ su 10.01.2013.godine usvojili potpuno logičnu Odluku o ujedinjenju u Samostalni Sindikat Radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine – SSRRFBIH.

Index_ssrrfbihBilo je prijeko potrebano, nakon 12 (dvanaest) godina bespotrebne podjele, zanemariti lične interese i osnovati jedinstven sindikat. Svima onima koji su, o navedenom, govorili kao o aktivnosti koja je pokrenuta na nagovor određenih političkih opcija želim, u ime rukovodstva SSRRFBIH, reći slijedeće: Sindikalne organizacije radnika rudnika koji posluju u sastavu Koncerna J.P. Elektroprivreda BiH su od septembra 2011.godine aktivno pregovarale o ujedinjenju. U drugoj polovini 2012.godine, kada smo uvidjeli da se politika bavi sama sobom, smo donijeli odluku da aktivnost oko ujedinjenja dovedemo do kraja i da u 2013.godini uđemo sa jedinstvenim sindikatom radnika rudnika Federacije BiH.

Poštujemo odluke onih koji nisu ušli u ovo ujedinjenje do kraja iz njima poznatih razloga, ali isto tako cijenimo ono što smo učinili – na hiljade podijeljenih rudara smo ponovo ujedinili. Iskreno se nadamo da generacije sindikalnih predstavnika, iza nas, neće u određenom vremenskom periodu, zbog ličnih interesa ili na nagovor kako upravljačkih struktura u rudnicima tako i određenih političkih opcija, raditi na razjedinjavanju rudara u Federaciji BiH. Bilo, ne ponovilo se nikad više – te su nas podjele SKUPO koštale.

Raduje činjenica da smo u prvih šest mjeseci, aktivnostima  kroz SSRRFBIH omogućili:

 • Direktorima i upravama ZD rudnici uglja u J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da, prema Vladi Federacije BiH, upute zahtjev za izmjenu cijene uglja koji se iz rudnika isporučuje Elektroprivredi BiH d.d. – Sarajevo.
 • Stav SSRRFBIH po navedenom je da su zahtjevi kvalitetno obrazloženi i opravdani.
 • Izdejstvovali odluku o imenovanju Stručnog tima na nivou Koncerna J.P. Elektroprivreda BiH, d.d. – Sarajevo koji ima zadatak do kraja 2013.godine izraditi Prijedlog jedinstvenog Pravilnika o radu i Pravilnika o plaćama za ZD rudnici uglja u J.P. Elektroprivreda BiH, d.d. – Sarajevo.
 • SSRRFBIH će u Stručnom timu imati predstavnike koji će aktivno učestvovati u izradi navedenih akata.
 • Izdejstvovali odluku o primjeni novog Pravilnika o radu i Pravilnika o plaćama u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli, od 01.05.2013.godine.
 • Za RMU „Đurđevik“ izdejstvovali odluku o prijemu određenog broja radnika u neposrednu proizvodnju u jamskoj eksploataciji, kao i mogućnost izrade novog Pravilnika o radu i plaćama, koji bi se primjenjivali do primjene jedinstvenoh pravilnika na nivou ZD rudnici uglja.
 • Takođe je „gore“ navedeno omogućeno odlukama i Sindikalnoj organizaciji Rudnika „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje.

Šta to mi želimo raditi u narednom periodu ?

Bez obzira koliko se u datum vremenu diskutabilno govorilo o statusu rudara u Koncernu J.P. Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, rukovodstvo SSRRFBIH nema namjeru pokretati aktivnosti koje bi rudnike i uposlene u rudnicima „izvlačile“ iz Koncerna.Preispitivanje odnosa u Koncernu i insistiranje i zahtijevanje kvalitetnijeg statusa i životnog standarda rudara u Koncernu je svakako nešto što već radimo i što želimo raditi.

Sigurno je da je investiranje u rudnike od 01.01.2010.godine manje od očekivanog i planiranog, ali se nemože negirati činjenica da je bilo i da ima u određenoj mjeri ozbiljnih investicija od strane Elektroprivede BiH u rudnike uglja.

Jedinstveni pravilnici o radu i plaćama moraju za krajnji cilj imati podizanje životnog standarda uposlenih u rudnicima na viši nivo od postojećeg.Neprestalno ukazivati na potrebu humanizacije rada u rudnicima, i neupitnom potrebom za prijemom novih uposlenika u neposrednu proizvodnju.

Djeca poginulih pripadnika Armije Republike BiH i poginulih radnika rudnika moraju biti prioritet.

Na ozbiljan i odgovoran način ukazivati i Vladi Federacije BiH na veoma složenu problematiku sve većeg broja invalida rada II kategorije – rudnici sve teže prate ovu problematiku. Insistirati i zahtijevati rješavanje navedene problematike u skladu sa Zakonom.

Nećemo prihvatiti nerealno smanjenje broja radnika u rudnicima u Koncernu J.P. Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Moramo i sebi samima, u rudnicima, „pogledati u oči“ i reći slijedeće:

 • Ako govorimo da privatizaciju elektroenergetskog sektora, nećemo ni po koju cijenu prihvatiti, tada trebamo nekim od nas, u svim rudnicima uglja u Federaciji BiH, bez ustezanja početi govoriti „da ti rudnici nisu njihovi“.
 • Odgovornost prema upravljanju i rukovođenju rudnicima podizati na viši od postojećeg nivoa.
 • Raditi na izradi efikasnijih i produktivnijih organizacija i sistematizacija radnih mjesta u rudnicima.
 • Angažovati treća lica za izvođenje određenih radova u rudnicima u slučajevima stvarne potrebe.
 • Sopstvenim kadrovima i opremom graditi i razvijat sebe.
 • Kroz pravilnike o radu i plaćama pružiti iskrenu podršku uposlenima u neposrednoj proizvodnji a ne iste deklarativno podržavati, a prilikom izrade navedenih pravilnika zahtijevati više od njih koji proizvode novu vrijednost.
 • Rudnike počeri doživljavati više svojima.
 • Odnos prema opremi koja nam je stavljena na raspolaganje podizati na viši nivo.
 • Ogromna većina nas, uposlenih, pored rudnika nema rezervnu opciju, mnogima od nas rudnik puno značu, zato trebamo pokušati graditi realne i opravdane zahtjeve Sindikata prema Upravljačkim strukturama rudnika, Elektroprivrede BiH i Vlade Federacije BiH, a u isto vrijeme prihvatimo realnost da u određenoj mjeri, kako god zahtijevamo da drugi mijenjaju odnos prema nama, i mi sami moramo mijenjati svoj odnos prema rudniku.

 

heder_index

 

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1