SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Stav Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH vezano za odluke JP „Elektroprivreda BiH“d.d. – Sarajevo o statusu radnika sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme u RMU“Zenica“ u Zenici (radna mjesta u nesrednoj proizvodnji)

Broj: 71-05/20

Sarajevo, 30. juni 2020. godine

 

VLADA FEDERACIJE BiH

n/r g-din Fadil NOVALIĆ, premijer

 

MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE FBiH

n/r g-din Nermin DŽINDIĆ, ministar

 

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ D.D.-SARAJEVO

n/r g-din Admir ANDELIJA, generalni direktor

 

Predmet :

 

Stav Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH vezano za odluke JP „Elektroprivreda BiH“d.d. – Sarajevo o statusu radnika sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme u RMU“Zenica“ u Zenici (radna mjesta u nesrednoj proizvodnji)

 

Poštovani,

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je u potpunosti iznenađen spoznajom da se u RMU „Zenica“ u Zenici nema namjera vršiti produženje Ugovora o radu na određeno vrijeme sa više desetina radnika koji izvršavaju radne zadatke u neposrednom proizvodnom procesu. Katastrofalna je spoznaja da se 27 (dvadeset i sedam) radnika u RMU „Zenica“ u Zenici angažovalo u statusu radnika sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme neprekidno preko 35 (trideset i pet) mjeseci i da se danas ima namjera prekidom Ugovora o radu te radnike ostaviti bez posla.

Imali smo dovoljno vremena izvršiti procjenu kvaliteta radnog angažmana navedenih radnika te izbjeći moralnu nekorektnost ako navedeni radnici nisu u toku radnog angažmana sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme ispunjavali određene kriterije definisane od strane poslodavca u RMU „Zenica“ u Zenici.

Navedeni radnici RMU „Zenica“ u Zenici su zajedno sa svim drugim radnicima iz RMU „Zenica“ u Zenici i drugih rudnika uglja u Federaciji BiH u nezabilježenoj situaciji uz ogromno prisustvo rizika radi pandemije koronavirusa, nadljudskim naporima izvršavali radne zadatke te ličnim doprinosom pružali pozitivan uticaj na stabilnost energetskog sektora u Federaciji BiH.

Svjedočimo da se u jednom jako složenom i teškom stanju u društvu brigadama budžetskih korisnika čuva svaka „dlaka na glavi“ predstavnici zakonodavne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini odlučno odbijaju bilo kakvu mogućnost umanjenja određenih naknada, društvo se suočava sa jako teškim i složenim pojavama.

Rudnicima i zaposlenim u rudnicima se predstavlja u isto vrijeme koncept po kome rudnike poput Rudnika uglja „Gračanica“ G.Vakuf-Uskolje i RMU „Abid Lolić“Bila u Biloj treba zatvoriti te bez posla ostaviti preko 500 (pet stotina) radnika, „Kreka“ i „Kakanj“ zajedno trebaju smanjiti broj zaposlenih te izgubiti oko 1200 (hiljadu i dvije stotine) radnih mjesta, RMU „Breza“ u Brezi i RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku trebaju zajedno izgubiti par stotina radnih mjesta.

Stiće se dojam da rudnike treba restruktuirati malo radi rudnika a puno više radi drugih, treba da prežive oni koje su rudari stvarali i svojim radom rađali. Danas u Tuzlanskim rudnicima nakon angažmana od 18 (osamnaest) mjeseci ostavimo bez posla 14 (četrnaest) mladih visoko obrazovanih ljudi, u RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku 16 (šesnaest) mladih edukovanih radnika iz neposrednog proizvodnog procesa pošaljemo na ulicu jer se nismo do kraja dogovorili oko njihovog prijema.

Strahujemo dali će biti moguće isplatiti platu za predhodni mjesec jer smo po mišljenju drugih najgori dio javnog sektora a pola gradova koje izgradismo ti isti prisvojiše te određenim djelovima sistema upravljaju iz nekada rudarskih objekata. Danas bi mnogi da rudnike porede sa seoskim tržnim centrima.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je u protekih par godina iskazao kapacitet ozbiljnog i odgovornog socijalnog partnera, preuzimali smo odgovornost po mnogim pitanjima a da to nismo imali obavezu, nismo zloupotrebljavali određena dešavanja u nekim od rudnika uglja u Federaciji BiH a koja su bila jako bolna, naša strategija djelovanja nije zasnovana na populizmu i nekorektnosti, nismo zaboravili da smo u temelje naše domovine Bosne i Hercegovine utkali 611 (šest stotima i jedanest) života najboljih rudarskih sinova, znamo da je 31 (trideset i jedan) zlatni ljiljan iz rudarskih redova.

Moramo znati mi i mnogi drugi da se 2020 godine obilježava 100 godina od Husinske bune.

 

 

S poštovanjem,

SRETNO !

 

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                                                       Upravni odbor

                                                                                                         Predsjednik

                                                                                                         Sinan Husić

 

 

Dostaviti:

  • naslovu
  • g-din Senad Sarajlić,pomoćnik Generalnog direktor JP EPBiH za zavisna i vezana društva
  • Direktorima ZD Rudnici uglja
  • Članicama Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH
  • a/a

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1