SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Sarajevo, 03. juni 2020. godine

MEDIJI

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Zaključci sa zajedničkog sastanka rukovodstva Sindikalne organizacije Rudnici uglja „Kreka“

i Uprave ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli

 

 

Danas, 03. juna 2020. godine u Tuzli na inicijativu rukovodstva Sindikalne organizacije Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli održan je zajednički sastanak sa Upravom ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli. Sastanku je prisustvovao i Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

Na sastanku je analizirana aktuelna situacija u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli, te je nakon opsežne analize konstatovano da su radnici, sindikat i Uprava ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli u proteklih par mjeseci uložili ogromne napore u cilju stabilizacije stanja u navedenom rudniku.

 

Učesnici zajedničkog sastanka su usaglasili sljedeće zaključke:

 

1.Kako bi se u potpunosti definisala strategija razvoja rudarskih radova u Rudniku „Mramor“ u Mramoru potrebno je da JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo predstavi konačnu i zvaničnu odluku a u vezi realizacije investicionog projekta koji se ogleda u nabavci novog širokog mehanizovanog čela.

 

2. Učesnici zajedničkog sastanka su stava da je realizacija investicionog projekta u zaključku broj 1., prijeka potreba u cilju što sigurnijih i humanijih uslova rada u objektu sa podzemnom ekspoloatacijom uglja, što bi imalo pozitivan utjecaj i na rezultate poslovanja ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli.

 

3. U slučaju da je JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo odustala ili ima namjeru odustati od realizacije projekta navedenog u prethodna dva zaključka, onda treba prestati manipulisati sa istim, te na osnovu toga kreirati strategiju razvoja rudarskih radova u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli u skladu sa stvarnim namjerama i potrebama. Sve to svakako treba obrazložiti kako radnicima i sindikatu u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli, tako i javnosti.

 

4.Potpuno je neprihvatljivo da se i u narednom periodu krivica za iskazanu neodgovornost za realizaciju navedenog investicionog projekta dodjeljuje ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli.

 

5. Sve institucije Federacije BiH uz aktivno učešće Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo pod hitno se trebaju angažovati a u cilju rješavanja novog lokaliteta odlagališnog polja Rudnika „Dubrave“  u Dubravama u rejonu „Čajići“.

 

6. Nadležne institucije Federacije BiH, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli, kao i svi zaposleni moraju prihvatiti činjenicu da bez novog adekvatnog odlagališnog polja u Rudniku „Dubrave“ u Dubravama nije moguće vršiti dugoročno planiranje razvoja rudarskih radova.

 

7. Učesnici sastanka su jednoglasno zaključili da, ukoliko ne dođe do realizacije projekata u zaključcima 1., 2., te 5., i 6. Rudnik „Šikulje“ u Lukavcu uvodi se u proces realizacije nerealnih proizvodnih rezultata, što će proizvesti katastrofalne posljedice i potpuni tehničko – operativni kolaps.

 

8. Dužničko ropstvo i ovisnost o drugima nije potreba radnika i sindikata u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli. Zahtijevamo konkretne i konačne odgovore na sve gore navedene zaključke. Takođe, zahtijevamo minimum uslova za sigurnost radnih mjesta u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli, te siguran status Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli u energetskom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine.

 

9.I na kraju nije sve do nas!

 

Navedeni zaključci su upućeni Vladi Federacije BiH, Ministarstvu energije, rudarstva i industrije FBiH te JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, kako bi se isti upoznali te u skladu sa svojim nadležnostima i ingerencijama pristupili realizaciji istih.

 

 

 

Služba za informisanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1