SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Zahtjev, traži se

 

Broj: 12-01/21

Sarajevo, 27. januar 2021. godine

 

RUDNICI UGLJA U FEDERACIJI BiH

n/r direktor

 

 

PREDMET: Zahtjev, traži se

 

            Poštovani,

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH raspolaže sa spoznajom da je JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo rudnicima uglja u FBiH iz sastava Koncerna počela dostavljati Prijedlog pravilnika o strukturi sistematizacije radnih mjesta i sistematizaciji radnih mjesta.

 

S tim u vezi, a u vezi sa članom 48. stav 1., 2., 3. i 4. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH zahtijevamo da se Sindikat obavezno konsultuje i uključi u razmatranje, usaglašavanje i donošenje navedenog pravilnika.

 

 

S poštovanjem,

SRETNO !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                 Upravni odbor

                                                                Predsjednik

                                                               Sinan Husic

Dostaviti:

  • naslovu
  • JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, g-din Senad Sarajlić, pomoćnik generalnog direktora za zavisna i povezana društva
  • sindikalnim organizacijama – članicama SSRRFBiH
  • a/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1