SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Zahtjev za dostavu podataka , dostavlja se

 

Broj: 11-01/21

Sarajevo, 26. januar 2021. godine

 

RMU „BREZA“ U BREZI

n/r g-din Muamer Omerhodžić – direktor

RMU „ZENICA“ U ZENICI

n/r g-din Dragan Peranović – direktor

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ d.d. Sarajevo

n/r g- din Senad Sarajlić, pomoćnik geenralnog direktora za zavisna i povezana društva

 

Predmet : Zahtjev za dostavu podataka , dostavlja se

 

Poštovani,

 

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH u skladu sa Zakonom o radu u Federaciji BiH „Sl.novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18 te sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH „Sl.novine FBiH“ br.17/20 od 04.marta 2020 godine od tehnički odgovornih lica u RMU „Breza“ u Brezi i RMU „Zenica“ u Zenici zahtjeva pismenu dostavu podataka po sljedećim pitanjima:

 

1.Pismeno obrazloženje uzroka nesreće u RMU „Breza“ u Brezi od 14.januara 2021 godine u kojoj su 4 (četiri) radnika povrijeđena a 1 (jedan) radnik je smrtno stradao.

 

  1. Pismeno predstavljanje stepena sigurnosti radnika i opreme prilikom izvođenja rudarskih radova u svim rudarskim objektima u RMU „Breza“ u Brezi i RMU „Zenica“ u Zenici obzirom da navedeni rudnici funkcionišu pod aktivnom blokadom računa rudnika te je po određenim pokazateljima i saznanjima nemoguće obezbjediti minimum potreba za pouzdanost prizvodno tehnološkog procesa.

 

Odgovor na pitanje pod rednim broj 1. u pismenom obrazloženju Samostalnom sindikatu radnika rudnika Federacije BiH dostaviti odgovorna tehnička lica u RMU „Breza“ u Brezi.

 

Odgovor na pitanje pod rednim broj 2. u pismenom obrazloženju i odgovoru Samostalnom sindikatu radnika rudnika Federacije BiH dostaviti odgovorna tehnička lica  RMU „Breza“ u Brezi i RMU „Zenica“ u Zenici

 

-Predstavljenom zahtjevu Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH odgovoriti najkasnije do 01.02.2021 godine do 15,00 sati kako bi navedeni sindikat iste mogao predstavljati javnosti u Bosni i Hercegoviti

 

S poštovanjem,

SRETNO !

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                 Upravni odbor

                                                                Predsjednik

                                                               Sinan Husic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1