SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Odluke predsjedništva Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

Broj: 92-04/21

Sarajevo, 20. april 2021. Godine

 

 

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERECEGOVINE

n/r g-din Fadil NOVALIĆ, premijer

 

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,RUDARSTVA I INDUSTRIJE

n/r g-din Nermin DŽINDIĆ, ministar

 

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ d.d. Sarajevo

n/r g-din Admir ANDELIJA, generalni direktor

 

DIREKTORI RUDNIKA UGLJA IZ SASTAVA KONCERNA

 

 

Predmet:   

Odluke predsjedništva Samostalnog sindikata

radnika rudnika Federacije BiH

 

Poštovani,

 

Predsjedništvo Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je na sjednici istog održanoj 19.aprila 2021 godine analiziralo aktuelnu problematiku u rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo.

Evidentno je da je stanje u nekim od rudnika uglja u sastavu Koncerna katastrofalno a što je proizvod niza okolnosti.

JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo i menadžmenti rudnika uglja u sastavu Koncerna u potpunosti iskazuju spremnost da bez obzira na značajan broj nejasnoća poćnu sa primjenom novih Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u svim rudnicima u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo. Počinje biti potpuno vidljivo da se po pitanju utvrđivanja novih Pravnilika o radu u rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo i Pravilnika o radnom učinku predviđa minimum potrebnog nivoa socijalnog dijaloga te se ima namjera kroz navedene akte u značajnoj mjeri umanjiti dostignuti nivo materijalnh prava radnika u rudnicima uglja u sastavu koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo.

Na osnovu svega navedenog i saglasnosti date od strane Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH Predsjedništvo Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je 19.aprila 2021 godine usvojilo sljedeće:

O D L U K E

 

  1. Potpuno je otvorena mogućnost da se od strane Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH najkasnije do 30.aprila 2021 godine u skladu sa važećim zakonskim propisima izvrši najava Generalnog štrajka u rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo za 10.maj 2021 godine. U toku Generalnog štrajka će biti održan masovni protestni skup radnika iz rudnika uglja u sastavu Koncerna.

 

  1. Povodom obilježavanja 1.maja Međunarodnog praznika rada pod sloganom „NE NEPRAVEDENOM I NEHUMANOM RESTRUKTUIRANJU RUDNIKA UGLJA U SASTAVU KONCERNA“ će se u Sarajevu održati protestni skup članova Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH. Protestni skup će biti održan 01.maja 2021 godine u u organizaciji Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i Sindikalnih organizacija navedenog sindikata.

 

  1. Predsjedništvo i Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH pružaju potpunu podršku najavljenom štrajku u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli za 26.aprila 2021 godine.

 

Postaje potpuno jasno da se radnici Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli i sindikat navedenog rudnika organizovano i planirano gotovo svaki mjesec iz nepoznatih razloga prisiljavaju na štrajk.

 

 

S poštovanjem,

SRETNO !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                               Upravni odbor

                                                                   Predsjednik

                                                                   Sinan Husic

 

Dostaviti:

 

-naslovu

– članice SSRRFBiH

– a/a

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1