SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Informacija Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

Broj: 89-04/21

Sarajevo, 13.april.2021.godine

 

SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA ČLANICAMA

SAMOSTALNOG SINDIKATA RANIKA RUDNIKA FEDERACIJE BiH

 

 

Predmet:              

       Informacija Upravnog odbora Samostalnog

sindikata radnika rudnika Federacije BiH

 

Poštovani!

Predstavnici Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH su u februara i aprilu 2021 godine izvršili obilazak proizvodnih radilišta u RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj  i Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli organizaciona jedinica PK „Dubrave“ u Dubravama.

Utisci su izvanredni te se iskoristila prilika da se na potpuno otvoren način razgovara sa radnicima u navedenim rudnicima o problematici sa kojoj se suočavaju radnici i sindikat u svim rudnicima uglja u sastavu Koncerna.

Svakako da se najviše pažnje poklonilo aktuelnim mjerama i aktivnostima koje po nalogu Vlade Federacije BiH u procesu reorganizacije i restruktuiranja rudnika uglja u sastavu Koncerna provodi JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo i menadžmenti rudnika uglja.

Neupitno je da stavovi koje vezano za proces reorganizacije i restruktuiranja rudnika uglja u sastavu Koncerna predstavljaju predstavnici Upravnog odbora u javnom nastupu te Upravni odbor u zvaničnim objavljivanim aktima imaju podršku ogromne većine radnika u uvodnom dijelu pomenutih rudnika uglja.

Predstavnici Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH su tokom obilaska proizvodnih radilišta u pomenutim rudnicima ponovili više puta predstavljen stav koji se ogleda u sljedećem:

Nerealna očekivanja, nehuman i nepravedan način rješavanja aktuelne problematike u rudnicima uglja u sastavu Koncerna koji se u proteklih par dana zagovara od strane nekih aktera socijalnog dijaloga prizvodi potpunu sindikalnu mobilizaciju i niz aktivnosti koje se provode i imaju namjeru provoditi.

Dokument Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH koji je predstavljen Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH broj 74-04/21 od 05.aprila 2021 godine je socijalnom dijalogu ponudio novu dimenziju.

Takođe je predstavljen stav da populizam, neozbiljnost i neodgovornost određenih grupacija u nekim rudnicima uglja u sastavu Koncerna nema podršku i neće imati podršku Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

Podrška populizmu, neozbiljosti i neodgovornosti  određene rudnike u sastavu Koncerna bi uvela u potpuno bezizlazno stanje te neutralisala svaki mogući vid egzistiranja tih rudnika a proizvodnom procesu i radnicima iz proizvodnog procesa oduzela mogućnost da unaprijede stanje u tim rudnicima.

Evidentno je da Vlada Federacije BiH i JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo u ovom trenutku imaju ono što su željeli imati u određenom dijelu socijalnog dijaloga.

Planirano se izjavama o pokretanju stečajnih postupaka, otpuštanju radnika, najavama blokada računa rudnika do 06.aprila 2021 godine vršio pritisak koji je za krajnji cilj imao masovno pokretanje tužbenih zahtjeva radnika iz rudnika uglja u sastavu Koncerna.

Evidentno je da je cilj u narednim fazama socijalnog dijaloga kreirati mišljenje u javnosti da su određenu problematiku radnici u rudnicima uglja u sastavu Koncerna proizveli sami sebi.

Na sastanku sa predstavnicima Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH koji je održan 06.aprila 2021 godine u sjedištu Vlade Federacije BiH a kojima je predsjedavao Federalni ministar energije, rudarstva i industrije gospodin Nermin Džindić predstavnici JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo su odustali od ranije utvrđenih principa i ranije utvrđenog karaktera procesa reorganizacije i restruktuiranja rudnika uglja u sastavu Koncerna, te se vrši najava skorijeg zatvaranja određenih organizacionih jedinica u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli u slučaju da se ne realizuje projekat izgradnje BLOKA-7 u TE Tuzla.

Nakon navedenog Sindikalne organizacije članice Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH  u skladu sa usaglašenim stavom kroz Upravni odbor navedenog granskog sindikata su iskazale zajednički stav po pitanju Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u rudnicima uglja u sastavu Koncerna koji se ogleda u sljedećem:

Sindikalne organizacije članice Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH kroz pismene konsultacije sa menadžmentima u rudnicima uglja u sastavu Koncerna neće dati pozitivno mišljenje i saglasnost na primjenu novih Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta.

Realno je očekivati da nakon navedenog Vlada Federacije BiH i JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo pokušaju kreirati mišljenje u javnosti da je socijalni dijalog sa Samostalnim sindikatom radnika rudnika Federacije BiH i Sindikalnim organizacijama navedenog sindikata nemoguć te da isti imaju obavezu preuzeti odgovornost za sva dešavanja u rudnicima.

Aktere socijalnog dijaloga očekuju ogromni izazovi i bez obzira što se sve dešavalo Sindikalne organizacije i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH neće odustati od socijalnog dijaloga jer bi odustajanje od socijalnog dijaloga otvorilo prostor za mnogobrojne manipulacije te radnike u rudnicima ponudilo populizmu, neodgovornosi i neozbiljnosti.

Upravni odbor provodi niz aktivnosti koje za krajnji cilj imaju šire i obimnije praćenje procesa reorganizacije i restruktuiranja rudnika uglja u sastavu Koncerna uključujući i pažnju lokalnih zajednica u kojima egzistiraju rudnici uglja.

Aktivno se uz konsultacije sa kompetentnim i stručnim licima iz određenih oblasti kreira metodologija zaštite interesa radnika u svim rudnicima uglja u sastavu Koncerna koji nisu pokrenuli tužbeni postupak po pitanju obračunatih a neuplaćenih doprinosa na isplaćene plaće a nemaju ostvarenih 40 godina radnog staža ili su ostvarili 40 godina radnog staža.

Kroz Upravni odbor su usaglašeni i utvrđeni kratkoročni i dugoročni pravci zajedničkog sindikalnog djelovanja koji će se provoditi u narednom periodu.

Na kraju informacije želimo Vas upozati da su Upravnom odboru predstavljene potpune informacije vezano za aktivnosti određenog broja radnika u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli iz organizacio jedinice PK „Šikulje“ u Lukavcu vezano za osnivanje nove Sindikalne organizacije u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli.

Evidentno je da određene grupacije koje nisu realizovale određene ciljeve u izbornom procesu koji je okončan u Sindikalnog organizaciji Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli u toku januara 2021 godine zloupotrebljavaju određeni broj radnika organizacione jedinice PK „Šikulje“ u Lukavcu te nažalost iste dovode u neugodne situacije u drugim organizacionim jedinicama Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli.

Na osnovu informacije koje su predstavljene Upravnom odboru brojno stanje članova Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli je preko 95% od ukupnog broja radnika u navedenom rudniku. Predstavnici Upravnog odbora su imali priliku da se uvjere 08.aprila 2021 godine da rukovodstvo Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli ima ogromnu podršku ogromne većine  radnika u organizacionoj jedinici PK „Dubrave“ u Dubravama. Informacije iz organizacione jedinice „Mramor“ u Mramoru govore o tome da rukovodstvo Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli ima ogromnu podršku radnika navedene organizacione jedinice što se vidjelo i 26.marta 2021 godine u toku štrajka u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli.

Informacije iz organizacione jedinice PK „Šikulje“ u Lukavcu govore da su idejni tvorci i nalogodavci inicijative o osnivanju nove sindiklane organizacije u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli potpuno razočarani rezultatima aktivnosti u navedenoj organizacionoj jedinici Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli.

Sloboda sindikalnog organizovanja u skladu sa važećim zakonskim propisima je neupitno pravo ali treba reći da se ozbiljne aktivnosti po pitanju sindikalnog organizovanja trebaju provoditi na kompetentan, organizovan i autoritativan način, ne bi trebalo na neorganizovan, na način bez dovoljno autoriteta zarad određenih grupacija skrnaviti istorijat jedinstvenog sindikalnog djelovanja radnika u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli koji je pun teških i bolnih faza ali isto tako i uspjeha.

 

 

S poštovanjem,

SRETNO !

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                 Upravni odbor

                                                                   Predsjednik

                                                                   Sinan Husic

 

Dostaviti:

-Naslovnu

-a/a

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1