SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Informacija sa Izborne skupštine SSRRFBiH

 

Broj: 151-12/20

Sarajevo, 14. decembar 2020. godine

 

INFORMACIJA SA IZBORNE SKUPŠTINE

SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FEDERACIJE BiH

 

Dana 10. decembra 2020. godine u Vogošći je održana Izborna skupština Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, na kojoj su zbog pandemije izazvane Korona virusom i ograničenog broja učesnika u zatvorenom prostoru prisustvovali izabrani delegati iz sedam sindikalnih organizacija i predsjednici sindikalnih organizacija – članica Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Delegati Izborne skupštine Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH jednoglasno su usvojili izvještaje o radu organa Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, Program rada za naredni mandatni period, te izabrali novo sindikalno rukovodstvo.

            Za predsjednika Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH za mandatni period 2021-2025. godine izabran je Sinan Husić, koji je tu funkciju obnašao i u protekla dva mandatna perioda, dok je za zamjenika predsjednika Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH izabran Abdel Fazlić, predsjednik Sindikalne organizacije Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ u Kaknju. Selimović Admir iz Sindikalne organizacije Rudnik mrkog uglja „Breza“ je jednoglasno izabran za predsjednika Skupštine Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

            Delegati Izborne skupštine su jednoglano usvojili zaključak da će u narednom periodu sindikalne organizacije – članice Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, te organi i tijela istog raditi na unaprjeđenju međuljudskih odnosa, sindikalnog rada, te radno – pravnog i materijalnog statusa svih članova Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH. Takođe, jednoglasno je zaključeno da organi Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH u naredne dvije godine treba da istraju na dosljednoj primjeni i poštivanju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH u svim sindikalnim organizacijama – članicama Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

Mandat novoizabranih članova organa Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je četiri godine. Novoizabrani predsjednik se zahvalio na ukazanom povjerenju svim prisutnim delegatima od koji je dobio jednoglasnu podršku, te istakao kako je ponosan na svoje saradnike iz prethodnog mandatnog perioda i da u narednom periodu treba nastaviti graditi jedinstvo, poštovanje i solidarnost svih članova Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH. Na kraju je istakao da će aktivno učestvovati i dati svoj puni doprinos u svim procesima koji se tiču interesa sindikalnog članstva i opstojnosti Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1