SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Stav Upravnog odbora SSRRFBiH u vezi sa restrukturiranjem i reorganizacijom rudnika uglja u FBiH

Broj:121-22/20

Sarajevo, 06. novembar 2020. godine

 

RUDNICI UGLJA FBiH

n/r direktor

SINDIKALNE ORGANIZACIJE – ČLANICE SSRRFBiH

n/r predsjednik

 

PREDMET: Stav Upravnog odbora SSRRFBiH u vezi sa restrukturiranjem i

           reorganizacijom rudnika uglja u FBiH

 

Poštovani,

Poznata vam je činjenica da se od početka 2020. godine kroz sve sfere socijalnog dijaloga koji je vođen od strane socijalnih partnera iz elektroenergetskog sektora u FBiH javno govorilo o potrebi restrukturiranja i reorganizacije svih rudnika uglja u FBiH.

Navedeno je potvređeno i kroz član 67. stav 1., 2., 3., 4.,  i 5. Kolektivog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH.

Socijalni partneri potpisnici i supotpisnici Kolektivnog ugovora su se obavezali na saradnju u toku kompletnog procesa restrukturiranja i reorganizacije rudnika uglja u FBiH.

Potpuno su usaglašeni krajnji ciljevi saradnje koji se prije svega ogledaju u sljedećem:

  • Izvršiti operativno restrukturiranje u cilju rješavanja međusobnih odnosa i procesa korporativnog upravanja vezanih za odgovornost „Elektroprivreda BiH“ d.d Sarajevo, a kako bi se svi procesi obavljali u skladu sa međunarodnim principima i pravilima upravljanja državnim i javnim preduzećima a sve u cilju poboljšanja učinka kako „Elektroprivrede BiH“ d.d. Sarajevo tako i njenih društava.
  • Obezbijediti uslove za veći stepen produktivnosti na radu u rudnicima te u skladu sa tim i prinicipima nagrađivanja po osnovu učinka na radu u skladu sa važećim zakonskim propisima i odredbama Zakona o radu poboljšati materijalni položaj radnika u oblasti rudarstva.
  • Kompletan proces restrukturiranja i reorganizacije rudnika uglja u FBiH realizovati uz aktivno učešeće sindikata kroz socijalni dijlaog i obavezujuće konsulatcije po svim pitanjima po kojima je konsultacija sa sindikatom po zakonskim propisima obavezujuća.
  • Realizacija restruktirurainja i reorganizacije rudnika u FBiH kroz Program aktivnosti na unaprjeđenju poslovanja rudnika uglja u FBiH planirati u objektivno potrebnom vremenskom periodu u skladu sa važećim zakonskim propisima na socijalno prihvatljiv način te izbjeći stečaj i potpuno finansijsko kolapsiranje većine rudnika uglja u FBiH.

Upravni odbor SSRRFBiH je potpuno svejstan težine svih izazova koji su ispred svih socijalnih partnera ali je iskazao spremnost na aktivno učešće u skladu sa zakonskim propisima u procesu restrukturiranja i reorganizacije rudnika uglja u FBiH po svim pitanjima po kojima ima obavezu uzeti učešće i preuzeti odgovornost.

Krajnji cilj je neupitno obezbijediti uslove za rad i kvalitetniji materijalni položaj radnika u svim rudnicima uglja u FBiH te prirodnim odlivom radne snage i na druge socijalno prihvatljjive načine dostići optimalna brojna stanja u rudnicima uglja u FBiH vodeći računa o neupitnoj potrebi popune radnih mjesta u neposrednoj proizvodnji prekvalifikacijom i dokvalifikacijom određenih dijelova radne snage u svim rudnicima uglja u FBiH.

Alternative navednoem nema, Upravni odbor SSRRFBiH je potpuno svjestan činjenice da se bez ozbiljne reorganizacije i nastavka modernizacije rudnika uglja u FBiH gubi mogućnost daljnjeg egzistiranja većine rudnika uglja u FBiH iz sastava Koncerna, te je potpuni finansijski kolaps i gubitak ogromnog broja radnih mjesta neminovnost.

„Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo će kroz stručne timove izraditi prijedloge svih dokumenata i akata koji će definisati način i model funkcionisanja rudnika uglja u FBiH.

„Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo će navedeno realizovati u skladu sa Programom aktivnosti na unaprjeđenju poslovanja rudnika uglja u FBiH iz sastava Koncerna.

Navedeni prijedlozi dokumenta i akti izrađeni u formi prijedloga od strane „Elektroprivrede BiH“ d.d. Sarajevo su obavezujući predmet konsultacija sa sindikatom te rukovodstva sindikalanih organizacija i Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH imaju obavezu vršiti ozbiljnu i odgovrnu analizu istih te pravovremeno kreirati ozbiljan i odgovoran stav koji se ima obavezu javno predstavljati.

Upravni odbor SSRRFBiH i sindikalne organizacije – članice SSRRFBiH zahtijevaju od direktora rudnika uglja u FBiH iz sastava Koncerna da pravovremeno imenuju stručne timove u rudnicima uglja u FBiH iz sastva Koncerna koji će na ozbiljan i odgovoran način vršiti analizu prijedloga JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo vezano za dokumente i akte na osnovu kojih će rudnici uglja u FBiH iz sastva Koncerna egzistirati u narednom periodu.

Upravni odbor SSRRFBiH i sindikalne organizacije – članice navednog sindikata nemaju pravo a nemaju ni namjeru populističkim djelovanjem braniti unutrašnje slabosti kojih ima u svim rudnicima uglja u FBiH, nasrazmjeran odnos broja radnika u prozvodnji i van proizvodnje, benefite i privilegije određenih grupacija niti na bilo koji način ubrzati proces potpunog propadanja i finansijskog kolapsa većine rudnika uglja u FBiH iz sastava Koncerna koje bi proizvelo gubitak više hiljda radnih mjesta.

Opredjeljenost i djelovanje sindikata mora biti potpuno vidljivo u cilju opstojnosti svih rudnika uglja iz sastva Koncerna koje će obezbijediti sigurnost svih radnih mjesta koja se definišu kroz proces pozitivnog i socijalno prihvatljivog restrukturriranja i reorganizacije rudnika uglja u FBiH.

 

S poštovanjem,

SRETNO !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                                                       Upravni odbor

                                                                                                         Predsjednik

                                                                                                         Sinan Husić

Dostaviti:

  • naslovu
  • g-din Admir Andelija, generalni direktor JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo
  • g-din Senad Sarajlić, pomoćnik generalnog direktora za zavisna i povezana društva
  • a/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1