SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Dopis direktorima rudnika iz sastava Koncerna JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ D.D.-SARAJEVO Predmet : Zahtijev – dostavlja se

Broj: 57-02/21

Sarajevo, 19. februar 2021. godine

 

DIREKTORIMA RUDNIKA UGLJA IZ SASTAVA KONCERNA

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ D.D.-SARAJEVO

Predmet : Zahtijev – dostavlja se

 

Poštovani,

Radi teškog i složenog stanja u određenom broju rudnika iz sastava Koncerna a koje se u proteklih par dana najočiglednije manifestovalo kroz određena dešavanja u RMU „Zenica“ u Zenici i RMU „Breza“ u Brezi Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtijeva da se do daljnjeg obustavi nezakonito izdavanje Rješenja o prestanku radnog odnosa radnicima koji su stekli uslove za penziju a da istim nije izvršena uplata doprinosa od strane rudnika.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je u proteklih par mjeseci jasno i precizno predstavljao stav da proces restrukuiranja rudnika iz sastava Koncerna na planu ljudskih resursa treba započeti penzionisanjem svih radnika u svim rudnicima koji su stekli uslove za penziju a i penzionisanjem radnika kojima je u skladu sa važećim zakonskim propisima moguće uplatom doprinosa za vremenski period 1992-1995 godina obezbjediti uslove za penzionisanje.

 

S poštovanjem,

SRETNO !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                 Upravni odbor

                                                                 Predsjednik

                                                                 Sinan Husic

 

Dostaviti :

– g-din Senad Sarajlić, pomoćnik Generalnog direktora JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo  za

zavisna i povezana društva

– Članice SSRRFBiH

– a/a

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1