Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home6/ssrrfbih/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/photo-gallery.php on line 571

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home6/ssrrfbih/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/photo-gallery.php on line 573

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home6/ssrrfbih/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Vanredna sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH 17.mart 2021 godine – SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH
SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Vanredna sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH 17.mart 2021 godine

Broj: 71-03/21

Sarajevo, 18. mart 2021. godine

 

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ d.d. Sarajevo

n/r g-din Admir ANDELIJA, generalni direktor

 

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ d.d.-Sarajevo

n/r g-din Senad SARAJLIĆ, pomoćnik generalnog direktora zavisna i povezana društva

 

 

Vanredna sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH 17.mart 2021 godine

 

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je na vanrednoj sjednici održanoj 17.marta 2021 godine izvršio analizu sastanka koji je održan 15.marta 2021 godine u Upravnoj zgradi JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo  a na kome su prezentovani stavovi po pitanju        reorganizacije

i restruktuiranja Rudnika uglja u sastavu Koncerna na planu usaglašavanja i utvrđivanja funkcionalnih sistematizacija radnih mjesta u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo.

Prezentacija stavova na radnom sastanku održanom 15.03.2021 godine vršena je od strane predstavnika JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo, predstavnika 6 (šest) Rudnika uglja iz sastava Koncerna te predsjedništva Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je pored analize sastanka održanog 15.03.2021 godine izvršio opsežnu analizu svih dosadašnjih aktivnosti koje su se provodila u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo u cilju usaglašavanja i utvrđivanja funkcionalnih sistematizacija radnih mjesta kao i ostalih aktivnosti koje se provode i imaju namjeru provoditi u procesu reorganizacije i restruktuiranja Rudnika uglja u sastava Koncerna.

Nakon sadržajnih i konstruktivnih prezentacija stavova predstavnika svih članica Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je jednoglasno usvojio sljedeće zaključke:

 

  1. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i predsjedništvo Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH iskazuju potpunu spremnost da od 18.marta 2021 godine u punom kapacitetu učestvuju u socijalnom dijalogu po svim pitanjima koja tretira proces reorganizacije i restruktuiranja Rudnika uglja iz sastava Koncerna a po kojima je učešće sindikata obaveza i potreba.

 

  1. Socijalni partneri imaju obavezu sve aktivnosti u procesu reorganizacije i restruktuiranja Rudnika uglja iz sastava Koncerna provoditi i realizovati u realnom, objektivnom i potrebnom vremenskom roku.

 

  1. Funkcionalne sistematizacije radnih mjesta u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna naspram trenutnom stanja u rudnicima jesu potreba ali po svaku cijenu se mora izbjeći mogućnost da se u završnoj fazi utvrđivanja istih svedu na formu birokratskog dokumenta, te je obavezujuće u potpunosti definisati metodologiju na osnovu koje će se izvršiti implementacija funkcionalnih sistematizacija radnih mjesta. Funkcionalne sistematizacije radnih mjesta moraju osigurati pravilnu i ravnomjernu podjelu rada, optimalno i ravnomjerno korištenje rada zaposlenika te njihovih stručnih i radnih sposobnosti. Funkcionalne sistematizacije radnih mjesta treba da ponude učinkovito rukovođenje, kordinaciju i nadzor nad izvršavanjem poslova.

 

  1. Dijelovi socijalnog dijaloga kroz koji se ima namjera vršiti usaglašavanje i utvrđivanje Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku imaju obavezu svim akterima socijalnog dijaloga ponuditi ravnopravnost te je potpuno neprihvatljivo eventualno moguće jednostrano kreiranje rješenja po naveenim dijelovima socijalnog dijaloga.

 

Obaveza aktera socijalnog dijaloga je uskladiti akte sa Kolektivnim ugovorom , a radi specifičnosti rudarstva kao djelatnosti poseban stepen odgovornosti iskazati prilikom usaglašavanja i utvrđivanja sistema na osnovu kojeg će se definisati Pravilnik o radnom učinku.

 

  1. Kompletan proces reorganizacija i restruktuiranja Rudnika uglja u sastavu Koncerna provoditi u atmosferi i karakteru socijalnog dijaloga u koje je moguće kreirati rješenja koja proces reorganizacije i restruktuiranja Rudnika uglja iz sastava Koncerna mogu učiniti uspješnim te je kroz isti moguće kreirati socijalno prihvatljiv način primjene funkcionalnih sistematizacija radnih mjesta u punom kapacitetu u svim Rudnicima uglja iz sastava Koncerna.

 

  1. Planirati smanjenje broja radnika u Rudnicima uglja iz sastava Koncerna po ugledu na izdavanje Rješenja o prekidu Ugovora o radu radi ostvarenih 40 (četrdeset) godina radnog staža a bez ispunjenih obaveza od strane poslodavca vezano za uplatu doprinosa i nemogućnosti ostvarivanja prava na penziju je za Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH potpuno neprihvatljivo.

 

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva od menadžmenta RMU „Breza“ u Brezi, RMU „Zenica“ u Zenici i RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj da u što kraćem roku u potpunosti u saradnji sa JP „Elektroprivreda Bih“d.d.-Sarajevo  obezbjede uslove za penzionisanje svih radnika kojima su od strane menadžmenta navedenih rudnika izdata Rješenja o prekidu Ugovora o radu radi ostvarenih 40 (četrdeset) godina  radnog staža.

 

 

 

S poštovanjem,

SRETNO !

 

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                 Upravni odbor

                                                                   Predsjednik

                                                                   Sinan Husic

 

Dostaviti:

– naslovu

– direktori rudnika uglja u sastavu Koncerna

– članice SSRRFBiH

– a/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1