SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Akt SSRRFBiH za direktore rudnika uglja iz sastava Koncerna

 

Broj: 26-02/21

Sarajevo, 01. februar 2021. godine

 

DIREKTORIMA RUDNIKA UGLJA IZ SASTAVA KONCERNA  

ČLANICAMA SAMOSTALNG SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FEDERACIJE BiH

 

Poštovani,

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH zahtjeva da rukovodstva Sindikalnih organizacija članica Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH po pitanju utvrđivanja strukture sistematizacije radnih mjesta i sistematizacije radnih mjesta u rudnicima iz sastava Koncerna djeluju u skladu sa ranije usaglašenim i usvojenim odlukama Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

Zahtjevati da dostavljene prijedloge strukture sistematizacije radnih mjesta i sistematizaciju radnih mjesta rudnika uglja iz sastava Koncerna od strane JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo analiziraju stručni timovi rudnika uglja iz sastava Koncerna, zadatak stručnih timova u rudnicima je da izrade prijedloge izmjena i dopuna dostavljenog prijedloga od strane JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo.

Strukturu sistematizacije radnih mjesta i sistematizaciju radnih mjesta uskladiti sa svim zakonskim propisima koji se odnose na oblast rudarstva u Federaciji BiH.

Ranije utvrđen stav Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH se ogleda u tome da strukturom sistematizacije radnih mjesta i sistematizacijom radnih mjesta mora u svim rudnicima iz sastava Koncerna dominirati proizvodni proces.

Rudnicima uglja iz sastava Koncerna u strukturi sistematizacije radnih mjesta i u sistematizaciji radnih mjesta nisu potrebni pomoćnici pomoćnika, savjetnici te savjetnici savjetnika. Rudnicima uglja iz sastava Koncerna je navedenim aktima potrebna sveobuhvatna i potpuna popuna proizvodnog procesa sa svim profilima radne snage.

Članice Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH i Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH po pitanju strukture sistematizacije radnih mjesta i sistematizacije radnih mjesta zahtijevaju bezuslovnu primjenu člana 48. stav 1.,2.,3. i 4.Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH i članice Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH zahtjevaju da se svi prijedlozi sistematizacije radnih mjesta koji se od strane rudnika uglja iz sastava Koncerna dostavljaju JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo bezuslovno dostavljaju na uvid i razmatranje Sindikalnim organizacijama članicama Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

Članice Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH će usglašen stav po pitanju prijedloga sistematizacije radnih mjesta predstaviti u skladu sa članom 48.stav 3. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH, predstavljanje usaglašenog stava će se izvršiti kroz Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH

 

 

S poštovanjem,

SRETNO !

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                               Upravni odbor

                                                                 Predsjednik

                                                                 Sinan Husic

 

Dostaviti:

  • Naslovu
  • JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, g-din Senad Sarajlić, pomoćnik generalnog direktora za zavisna i povezana Društva
  • a/a

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1