SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Reakcija Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH na tekst g-dina Bijedić Nermina objvaljen 20. jula 2020. godine pod naslovom „Radnički neposluh je štrajk“

Sarajevo, 21. juli 2020. godine

Internet vijesnik TIP.ba

 

 

PREDMET: Reakcija Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH na tekst

                     g-dina Bijedić Nermina objvaljen 20. jula 2020. godine pod naslovom

                     „Radnički neposluh je štrajk“

 

            Poštovani g-dine Bijediću,

Radnični neposluh nije štrajk. Opravdan radnički neposluh koji je imao podršku Sindikata u Rudnicima uglja „Kreka“ u Tuzli kao nezakonitim štrajkom žele okarakterisati predstavnici vlasti u Federaciji BiH, Uprava JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo pa u određenom dijelu i Uprava Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli.

Niste Vi kritikovani na Proširenoj sjednici Sindikalnog odbora sindikalne organizacije  Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli koja je održana povodom obilježavanja Dana rudara 2019. godine.

Kada se Pregovarački proces u kome se usaglašavao tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezma poslodvaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH nalazio u završnoj fazi, Vi ste u to vrijeme najave rudarskih sindikata u kome su iskazivali odlučnost za određene sindikalne aktivnosti nazivali nervoznim djelovanjem sindikata.

Mi smo na pomenutoj sjednici kazali da rudarski sindikati nisu nervozni, te da radi svega argumentovanog što predstavljaju  u pregovaračkom procesu nervoza stanuje na drugim adresama.

G-dine Bijediću, nismo mi kritikovali Vašu kompaniju, mi smo kazali da je saradnja rudnika uglja u Federaciji BiH sa određenim kompanijama a koja ima dugogodišnji istorijat ojadila rudnike i rudare te da nam takav vid saradnje koji se praktikovao u dobroj mjeri na štetu rudnika i zaposlenih u rudnicima više nije potreban.

Kada je u pitanju susret koji pominjete sa predsjednikom Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH nakon sjednice, tačno je da ste pozvali predsjednika Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na razgovor, isti Vam se g-dine Bijeduću uljudno zahvalio te Vam saopštio da za to nema potrebe nakon čega ste Vi vidno uznemireni napustili salu. Navedenom su svjedočile Vaše kolege, članovi sindikata te neki od direktora rudnika uglja, Tako da su Vaše tvrdnje da je predsjednik SSRFBIH pobjegao totalno netačne, neistinite i neutemeljne. Nažalost, niste se Vi kiselo smješkali nego ste Vi zabrinjavajuće poblijedili.

U to vrijeme g-dine Bijediću Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH i Sindikalni odbor sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli su puno prije Vas u zvaničnom aktu pozvali Vladu Federacije BiH i Upravu JP “Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo da u cilju spašavanja Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli izvrše smjenu kompletnog saziva Uprave.

 

Pored navedenog zahtijevali smo sljedeće:

 

  • realizovati nabavku novog širokog mehanizovanog čela za Rudnik „Mramor“u Mramoru te time rad u navedenom rudniku humanizirati i učiniti produktivnijim.
  • imenovati stručne timove na nivou Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli, analizirati stanje rudarskih objekata te pod hitno utvrditi skup mjera i radnji koje je potrebno poduzeti u cilju unapređenja stanja objekata.
  • pristupiti izradi efikasne, operativne i produktivne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli.
  • podobnost potpuno neutralizovati kao kriterij te stručnost i strateško planiranje radi opstanka rudnika u potpunosti favorizovati.
  • analizirati stanje pomoćne mehanizacije i druge opreme u vlasništvu rudnika, kreirati plan te obezbijediti sredstva za stavljanje u funkciju djelimično neispravne opreme kako bi se zaustavio masovni i usiljen angažman pomoćne mehanizacije i druge opreme trećih lica koji rudniku proizvode štetu.

 

G-dine Bijediću Vlast i JP“ Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo na isti način kao i Vi žele zaposlene u rudnicima ovih dana uplašiti uvoznim ugljem iz Australije i drugih zemalja, tako da ste po tom pitanju jednako smiješni kao i Vlast i JP „Elektroprivreda BIH“ d.d. Sarajevo.

Poruka rudarima da budu strpljivi te da će plaća biti kad-tad je neozbiljna, pozivate rudare na strpljenje dok društvo grca u skandaloznim aferama, armije buđetskih korisnika su zbrinute te redovno primaju plaće, funkcioneri iz zakonodavnih organa vlasti na nivou Bosne i Hercegovine se ne odriću ni dijela ogromnih naknada na ime plaća, a o smanjenju plaća ne žele ni razgovarati.

G-dine Bijediću na kraju još jednom se vraćamo na saradnju rudnika sa drugim kompanijama, institutima te drugim strateškim partnerima. Svestrano zakonita saradnja koja unapređuje stanje svih koji surađuju je potreba i rudarski sindikati nisu protiv takve saradnje, saradnja u kojoj se rudnici pljačkaju iz rudnika i van rudnika nas je u dobroj mjeri i dovela u situaciju u kojoj se nalazimo.

G-dine Bijediću ponovo kasnite, prestavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli su 14. jula 2020. godine još jednom javno kazali ono što govore u prethodne dvije godine, a ogleda se u sljedećem:

„Koncept na kome funkcioniše Koncern JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo je od 2010. godine do danas ponudio maksimum te je prevaziđen, neproduktivan i opasnost po pouzdanost energetskog sektora u Federaciji BiH, te radi navedenog zahtijevamo od Vlade Federacije BiH, struke iz JP “Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i rudnika uglja u Federaciji BiH da pod hitno pristupe izradi novog Koncepta na kome će se zasnivati status rudnika u energetskom sektoru u Federaciji BiH, a koji će ponuditi pouzdanost i stabilnost proizvodnog procesa u rudnicima, sigurnije i humanije uslove rada, stabilniju tekuću likvidnost, potpunu primjenu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH, te pravovremenu realizaciju kapitalnih investicionih projekata“.

            Ovim putem tražimo od Vas da na Vašem portalu u istoj rubrici u cjelosti objavite našu rekaciju.

 

S poštovanjem,

SRETNO !

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                                                       Upravni odbor

                                                                                                         Predsjednik

                                                                                                         Sinan Husić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1