SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

MEDIJI                                                                                      Sarajevo, 16. juli 2020. godine

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Poziv na aktivno učešće u kreiranju rješenja na osnovu kojih će se prevazići

 aktuelno stanje u ZD Rudnici uglja

 

– Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je danas 16.07.2020 godine uputio poziv federalnom ministru energije, rudarstva i industrije g-dinu Nerminu Džindiću i Generalnom direktoru JP“Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo g-dinu Admiru Andeliji za aktivno učešće u kreiranju rješenja  na osnovu kojih će se prevazići aktuelno stanje u ZD Rudnici uglja.

Upravni odbor je gore imenovanim stanje na terenu predstavio kao izuzetno složeno i teško stanje.

Sve su glasniji i masovniji zahtjevi za najavu, pripremu i realizaciju Generalnog štrajka u ZD Rudnici uglja koje će organi i tijela svih nivoa sindikalnog organizovanja u rudnicima uglja iz sastava Koncerna analizirati.

Ogromna većina nas radnika iz rudnika i članova sindikata iskazuje spremnost za učešće u masovnom protestnom skupu u izuzetno zahtjevnoj situaciji bez obzira na posljedice i eventualno moguću odgovornost po pitanju narušavanja i nepoštivanja određenih mjera koje su propisane u cilju zaštite života i zdravlja ljudi.

Trenutno zahtjevamo bezuslovnu primjenu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH u svim rudnicima, na isto smo se o obavezali te smatramo da je minimum koji zaslužujemo navedeno.

Pojasnite nam šta znači prijedlog Statuta rudnika uglja iz sastava Koncerna u kome se iz naziva rudnika briše logo JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo, smatramo da bar toliko zaslužujemo.

Obezbjediti potreban broj izvršilaca radnih zadataka u direktnom i indirektnom proizvodnom procesu je obaveza koja se mora ispuniti.

Rudari RMU „Abid Lolić“Bila u Biloj su u odbrani Bosne i Hercegovine gubili živote dok su se borili za skidanje zastave tada neprijateljskih vojnih formacija sa separacije navedenog rudnika. Minimum koji zaslužuju je da se obezbjede uslovi za penzionisanje određenog broja radnika tog rudnika te da se iznađe rješenje na osnovu koga će imatu minimum uslova za normalno funkcionsianje od 03.avgusta 2020 godine.

Rijeka se pregazila na -25 stepeni da bi se oslobodio teritorij na kome gravitira Rudnik uglja „Gračanica“ G.Vakuf – Uskoplje. Uspješan efikasan rudnik zaslužuje zamjenski kapacitet za PK „Dimnjače“:

Pokazali smo da imamo kapacitet biti konstruktivni, korektni, ozbiljni,odgovorni,strpljivi i staloženi u najtežim mogućim situacijama, ogromna većina nas je spremna na nevjerovatnu borbu za opstanak rudnika, ogromna većina nas neće iz ove zemlje, mi nismo natjerani u rudnike, rudnici su naš izbor.

 

Služba za informisanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1