SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Zajednički dopis SSRRFBiH i SO “Kreka”

 

Broj: 156-12/20

Sarajevo, 30. decembar 2020. godine

 

 

RUDNIK UGLJA „KREKA“ U TUZLI

 

TEHNIČKI RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE PK „ŠIKULJE“U LUKAVCU

n/r g-din. Hasan Bleković

 

Predmet:                  

           Reakcija Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli

Gospodine Blekoviću,

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i Sindikalna organizacija Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli su informisani kako u proteklih par dana tvrdite kako će nakon 1.januara 2021 godine 600 (šest stotina) radnika Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli „kući“ te ostati bez posla.

Frapantno je gospodine Blekoviću da Vi kao odgovorna osoba koja je izuzetno informisana i upoznata sa načinom i metodologijom  realizacije akta pod nazivom „Detaljne smjernice“ za izradu trogodišnjeg plana poslovanja zavisnih društava rudnika uglja za period 2021-2023 godina širite potpune dezinformacije koje u značajnoj mjeri proizvode negativan uticaj na stanje u preduzeću.

Jednako je frapantno da sa Vama u navedenom učestvuju osobe koje u proteklih par godina ni same ne znaju šta su radile u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli.

Gospodine Blekoviću,Vama i svima drugima koji širite navedene dezinformacije, sindikati svih nivoa sindikalnog organizovanja radnika rudnika iz sastava koncerna odgovaraju istinom:

-Nakon 01. januara 2021 godine radnici ni u jednom rudniku uglja iz sastava Koncerna neće, kako Vi kažete „kući“ i ostati bez posla.

Svi trebamo početi raditi svoj posao.

Neće biti 20 (dvadeset) pomoćnika i savjetnika direktora, izmišljenih sektora, na određenim radnim jedinicama poslovođa i nadzornika koliko i radnika.

40 (četrdeset) radnika nadzire 8 (osam) poslovođa, 5 (pet) nadoznika nadzire 3 (tri) radnika, neće se nabavljati te puniti magacinima oprema i roba koja rudnicima nikada ne treba, mora se znati ko upravlja i rukovodi procesima.

70 % zaposlenih mora biti u direktnom kontaktu sa proizvodnjom.

Gospodine Blekoviću, nema odvajanja organizacionih jedinica od istorijskog ponosa Bosne i Hercegovine Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli.

Rudnici se gospodine Blekoviću moraju spasiti radom i investiranjem, reorganizacijom i restruktuiranjem na socijalno prihvatljiv način a ne dezinformacijama.

 

S poštovanjem,

SRETNO!

 

 

 

Sindikalna organizacija                                                   Samostalni sindikat radnika rudnika

Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli                                                                Federacije BiH

 

Sindikalni odbor                                                                              Upravni odbor

Predsjednik                                                                                  Predsjednik

Zuhdija Tokić                                                                                  Sinan Husić

 

 

Dostaviti :

-Naslovu

-g-din Admir Andelija, generalni direktor JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ d.d. Sarajevo

-g-din Senad Sarajlić pomoćnik generalnog direktora za zavisna i povezana društva JP „ELEKTROPRIVREDA BiH d.d.-Sarajevo

-članice SSRRFBiH

-a/a

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1