SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Zahtjev za doblokadu računa u RMU „Breza“ u Brezi i RMU „Zenica“ u Zenici, traži se

Broj: 01-01/21

Sarajevo, 11. januar 2021. godine

 

VLADA FEDERACIJE BiH

n/r g-din Fadil NOVALIĆ, premijer

 

MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE FBiH

n/r g-din Nermin DŽINDIĆ, ministar

 

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ d.d. Sarajevo

n/r g-din Admir ANDELIJA, generalni direktor

n/r g-din Samir SELIMOVIĆ, izvršni direktor za proizvodnju

n/r  g-din Senad SARAJLIĆ, pomoćnik generalnog direktora za zavisna i povezana društva

 

RUDNIK MRKOG UGLJA „ZENICA“ U ZENICI

n/r g-din Dragan PERANOVIĆ, direktor

 

RUDNIK MRKOG UGLJA „BREZA“ U BREZI

n/r g-din Muamer OMERHODŽIĆ, direktor

 

 

PREDMET: Zahtjev za doblokadu računa u RMU „Breza“ u Brezi i RMU „Zenica“ u Zenici,

traži se

                                

            Poštovani,

Vjerujemo da Vam je poznata činjenica da je Porezna uprava Federacije BiH u skladu sa važećim zakonskim propisima izvršila blokadu računa u Rudniku mrkog uglja „Breza“ u Brezi i Rudniku mrkog uglja „Zenica“ u Zenici.

Rješenjem Porezne uprave Federacije BiH o blokadi računa ova dva rudnika uglja iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo potpuno je onemogućenaa primjena aktuelnog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH. Takođe, ne postoje ni uslovi za isplatu plaća i ostalih naknada na ime plaća u ova dva navedena rudnika za mjesec decembar 2020. godine.

Sindikalni odbori sindikalnih organizacija – članica Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH u RMU „Zenica“ u Zenici i RMU „Breza“ u Brezi su danas, 11. januara 2021. godine usvojili Odluku o najavi štrajka u ova dva nevedena rudnika. Štrajk je najavljen za 22. januar 2021. godine, te su predsjednici sindikalnih organizacija ova dva rudnika su u pisanoj formi to predstavili i poslodvacu ova dva navedena rudnika te JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH ovim putem poziva Vladu Federacije BiH, Poreznu upravu Federacije BiH, JP „Elektroprivredu BiH“ d.d. Sarajevo i rukovodstva RMU “Breza“ i „Zenica“ da pod hitno i zajedničkim djelovanjem iznađu rješenje koje će omogućiti redovno tekuće funkcionisanje navedenih rudnika, te u potpunosti obezbijediti uslove za primjenu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH, a na što su se obavezali socijalni partneri 27. februara 2020. godine.

U slučaju da se po ovom pitanju ne iznađe HITNO rješenje, te Sindikalni odbori sindikalnih organizacija – članica Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH u RMU „Zenica“ i „Breza“ zajedno sa radnicima stupe u štrajk 22. januara 2021. godine, isti će imati apsolutnu podršku Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, te sindikata i radnika iz svih drugih rudnika iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

 

S poštovanjem,

SRETNO !

                                                                        Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                                                       Upravni odbor

                                                                                                         Predsjednik

                                                                                                         Sinan Husić

 

 

Dostavljeno:

  • naslovu
  • sindikalnim organizacijama – članicama SSRRFBiH
  • a/a

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1