SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Zahtjev za prekid provođenja aktivnosti JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo koje trebaju obezbjediti uslove za realizaciju Odluke o stečaju u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli i RMU „Zenica“ u Zenici a koja je usvojena od strane Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Broj: 13-02/23

Sarajevo, 13. febraur 2023. godine                                                           

 

VLADA FEDERACIJE BiH

 

n/r g-din Fadil Novalić – premijer

n/r Nermin Džindić – ministar energije, rudarstva i industrije

 

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“D.D.-Sarejevo

 

n/r g-din Izet Žigić – predsjednik Nadzornog odbora

n/r g-din Admir Andelija – generalni direktor

 

 

Predmet:

Zahtjev za prekid provođenja aktivnosti JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo koje trebaju obezbjediti uslove za realizaciju Odluke o stečaju u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli

i RMU „Zenica“ u Zenici a koja je usvojena od strane

Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

 

Poštovani,       

            Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH  zahtjeva da se izvrši prekid provođenja aktivnosti koje poduzima JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Vlada Federacije BiH koje trebaju obezbjediti uslove za realizaciju Odluke o stečaju u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli  i RMU „Zenica“ u Zenici koja je usvojena od strane Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva da najkasnije do 25.februara 2023 godine pismeno odgovorite na zahtjev Upravnog odbora.  Neupitno je da će u slučaju negativnog odgovora  na zahtjev Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH   i realizacije Odluke o stečaju u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli i RMU „Zenica“ u Zenici  koja je usvojena od strane Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo doći do socijalnog bunta ogromne većine članova Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH iz svih sedam rudnika uglja u sastavu Koncerna. Članove Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH će predvoditi Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH. Potpuno smo spremni iskazati nevjerovatno visok stepen jedinstva i odlučnosti te pronaći način da primoramo odgovorne iz Vlade Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo da Odluku o stečaju u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli  i RMU „Zenica“ u Zenici usvojenu od strane Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo stave van snage. U slučaju da nas primorate na socijalni bunt pored stavljanja van snage Odluke o stečaju u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli i RMU „Zenica“ u Zenici nećemo prestati iskazivati nezadovoljstvo dok se ne izvrši smjena odgovornih lica u Nadzornom odboru i Upravi JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo.

Poštovani,

Radi svega gore navedenog dužni smo Vas podsjetiti na sljedeće:

U proteklih par godina proslijedili smo prema Vladi Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Upravama rudnika uglja u sastavu Koncerna više desetina pisanih dokumenata u kojima ukazujemo na sljedeće:

– odnos između JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i rudnika uglja u sastavu Koncerna

– opstrukciju realizacije investicionih prijekata u rudnicima uglja u sastavu Koncerna

– devastaciju rudarskih objekata u rudnicima uglja u sastavu Koncerna

– prevaziđene nekompetentne metode u rukovođenju i upravljanju rudnicima uglja u sastavu

  Koncerna

– favorizovanje angažmana pomoćne mehanizacije za izvođenje rudarskih radova trećih lica

– tražili smo da se utvrde razlozi iz kojih se pomoćna oprema za izvođenje rudarskih radova   

  koja je u vlasništvu rudnika dovodi u stanje u kome nije upotrebljiva

– upozoravali da će kupovina socijalnog mira preko jako niske cijene uglja koji se iz rudnika

  isporučuje JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo rudnike uglja dovesti u katastrofalan položaj

– ukazivali na unutrašnje slabosti u rudnicima uglja u sastavu Koncerna koje su nakon toga u  

  poslednje tri godine počele imati podršku određenih struktura JP Elektroprivreda BiH d.d.-

  Sarajevo, niz primjera u kojima se vidi da određene strukture JP Elektroprivreda BiH d.d.-

  Sarajevo počinje pružati podršku slabostima u rudnicima uglja u sastavu Koncerna  na koje 

  ukazuje Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH, možemo o navedenom otvoreno,

  javno i direktno uz prisustvo predstavnika JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

– pisali i govorili javno da rudnike uglja u sastavu Koncerna treba spašavati i stabilizovati kroz

  proizvodnju uglja u tim rudnicima a ne kroz kupovinu uglja iz Stanara i Posušja, pitali u

  pisanom dokumentu ako se sjećate radi koga i radi čijih interesa se kupuje a ne proizvodi.

– pisali i javno govorili na zajedničkim press konferencijama da smanjite i potpuno neutrališete uticaj lokalnih politika na rudnike uglja u sastavu Koncerna jer će isti proizvesti ogromnu štetu rudnicima uglja u sastavu Koncerna, nećemo više nabrajati a ima još puno toga što bi se moglo reći.

Radi svega gore navedenog spremni smo pružiti snažan otpor pokušajima realizacije Odluke o stečaju u bilo kom rudniku uglja u sastavu Koncerna.

Nikada JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo nije na tako direktan način rukovodila i upravljala rudnicima uglja u sastavu Koncerna od osnivanja Koncerna kako se to radilo u prethodne tri godine.

Stanje u rudnicima uglja u sastavu Koncerna koje je danas prisutno u istim je proizvod  tog načina rukovođenja i upravljanja.

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH je sve svoje obaveze iz Sporazuma koji su potpisivani između sindikata i JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo u toku 2021 godine ispunio.

Nismo dozvolili da se radnici iz rudnika uglja u sastavu Koncerna nezakonito otpuštaju te nismo dozvolili realizaciju rješenja po kojima bi radnici u rudnicima uglja u sastavu Koncerna bili mizerno plaćena radna snaga, na navedeno se nismo ni obavezali.

Ako je cilj JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo da rudnike uglja u sastavu Koncerna koji su joj u ogromnoj mjeri pružili bogatstvo uvodi u stečajne postupke te da u istim omogući eksploataciju uglja određenim moćnicima koji su razvijali i razvijaju svoje kompanije novcem iz rudnika uglja u Federaciji BiH tada je socijalni bunt radnika iz oblasti rudarstva u Federaciji BiH neizbježan i neminovan.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH predlaže Vladi Federacije BiH da Odluke Vlade Federacije BiH iz 2009 godine o osnivanju Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo po kojima je sedam rudnika uglja u sastavu Koncerna dodjeljeno u vlasništvo  JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo stavi van snage. Tražimo od Vlade Federacije BiH da rudnicima uglja u Federaciji BiH obezbjedi uslove poslovanja sa JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo u kojima je moguće utvrditi cijenu uglja koji se isporučuje JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo iz tih rudnika približno cijeni uglja koju ostvaruju za isporučen ugalj  JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo rudnici uglja Stanari i Posušje.

Ne u prosjeku nešto više od 50 KM kako je to trenutno slučaj u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli a zna se da je proizvodna cijena koju ostvaruje rudnik preko 80 KM po toni i tako je to po pitanju cijene uglja u proteklih 30 godina kako bi imali socijalni mir, stabilno i poslovno uspješno  JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo te privredi u Federaciji BiH obezbjedili uslove za razvoj uz povoljnu cijenu električne energije.

 

S poštovanjem,

             SRETNO !

 

                                                     Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH 

                                                                                         Upravni odbor

                                                                                           Predsjednik 

                                                                                            Sinan Husić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1