SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Zaključci Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH sa sjednice održane 20.februara 2022 godine, dostavlja se

Broj: 23-02/23

Sarajevo, 21. februar 2023. godine                                                           

 

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“D.D.-Sarejevo

n/r g-din Senad Sarajlić – pomoćnik Generalnog direktora za zavisna i povezana društva

 

Predmet:

Zaključci Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH 

sa sjednice održane 20.februara 2022 godine, dostavlja se

 

Poštovani,

 

            Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je na redovnoj sjednici istog koja je održana 20.februara 2023 godine po određenim pitanjima usvojio sljedeće

 

ZAKLJUČKE

  1. Prijedlog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u RMU „Kakanj“ u Kaknju koji Vam je predstavljen od strane rukovodstva RMU „Kakanj“ u Kaknju ima podršku Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

 

  1. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH Vas poziva da u skladu sa usaglašenom procedurom od 20.januara 2023 godine obezbjedite uslove da 25 (dvadeset i pet) radnika RMU „Breza“ u Brezi zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme (radi se o radnicima koji duži niz godina imaju status radnika sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme).

 

  1. Upravni odbor Vas poziva da u vezi sa zaključkom pod rednim brojem 1.obezbjedite uslove za radni angažman 6(šest) radnika u proizvodnom procesu RMU „Kakanj“ u Kaknju (radi se o radnicima koji su imali status radnika sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme te se u potpunosti iz neopravdanih razloga izvrio prekid Ugovora o radu sa radnicima koji su predmet zaključka).

 

Nedostatak radnika u proizvodnom procesu u značajnoj mjeri će biti vidljiv i prijmjenom Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u RMU „Kakanj“ u Kaknju koji Vam je predstavljen od strane rukovodstva RMU „Kakanj“ u Kaknju.

S poštovanjem,

             SRETNO !

                                                  Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH 

                                                                             Upravni odbor 

                                                                              Predsjednik 

                                                                               Sinan Husić 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1