SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Stav Upravnog odbora SSRRFBiH a u vezi sa prekidom rada proizvodno tehnološkog procesa u proizvodnim pogonima RMU „Zenica“ u Zenici

Broj: 51-04/20

Sarajevo, 14. april 2020. godine

 

RUDNIK MRKOG UGLJA „ZENICA“ U ZENICI

n/r g-din Edin PAŠIĆ, v.d. direktor

SINDIKALNE ORGANIZACIJE – ČLANICE SSRRFBiH

n/r predsjednika

 

PREDMET: Stav Upravnog odbora SSRRFBiH a u vezi sa prekidom rada

                     proizvodno tehnološkog procesa u proizvodnim pogonima RMU „Zenica“ u Zenici

 

Poštovani,

Kao što Vam je poznato, obračun plaće za mjesec mart 2020. godine je izazvao nezadovoljstvo radnika, što je 13. aprila 2020. godine proizvelo prekid proizvodno tehnološkog procesa u svim proizvodnim pogonima Rudnika mrkog uglja „Zenica“ u Zenici.

Na osnovu jednostrane odluke Uprave RMU „Zenica“ u Zenici obračun plaće za mjesec mart 2020. godine je izvršen u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH koji je potpisan od strane socijalnih partnera za oblast rudarstva 27. februara 2020. godine.

Uprava RMU „Zenica“u Zenici je nakon neuspješnih pregovora sa rukovodstvom Sindikalne organizacije RMU „Zenica“ u Zenici jednostranom odlukom stavila van snage ranije usaglašene interne sporazume po pitanju određenih naknada na ime plaće u RMU „Zenica“ u Zenici a koji nisu definisani  izmjene i dopune Pravilnika o radu u RMU „Zenica“ u Zenici.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH ne pruža podršku jednostranom usvajanju odluka i realizaciji istih, te smatra da je nezadovoljstvo koje iskazuju radnici iz neposredne proizvodnje iz proizvodnih pogona RMU „Zenica“ u Zenici opravdano, te ima podršku Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

Zahtijeva se od Uprave RMU „Zenica“ u Zenici da ODMAH otpočne socijalni dijalog sa rukovodstvom Sindikalne organizacije RMU „Zenica“ po pitanju definisanja statusa ranije postignutih internih sporazuma vezano za određene naknade na plaću, te da sporazumno rješenje odmah ozvaniči kroz izmjene i dopune Pravilnika o radu u RMU „Zenica“ u Zenici.

Takođe, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH ZAHTIJEVA od Uprave RMU „Zenica“ u Zenici da socijalni dijalog sa rukovodstvom Sindikalne organizacije RMU „Zenica“ u Zenici po gore navedenom okonča najkasnije do sutra, 15. aprila 2020. godine do 15:00 sati.

Kako je mogućnost jednostranog usvajanja odluka vidljiva namjera i želja određenih grupacija iz Udruženja poslodavaca FBiH, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH zahtijeva od Uprave RMU „Zenica“ u Zenici da se jednostrana odluka Uprave o načinu isplate plaće za mjesec mart 2020. godine stavi van snage, te da se isplata plaće za mjesec mart 2020. godine izvrši u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH potpisanim 27. februara 2020. godine („Službene novine FBiH“ broj: 17/20 od 4. marta 2020. godine) i ranije usaglašenim internim sporazumima po pitanju određenih naknada na plaću u RMU „Zenica“ u Zenici.

 

S poštovanjem,

SRETNO !

 

                                                                         Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                               Upravni odbor

                                                                                Predsjednik

                                                                                Sinan Husić

 

Dostavljeno:

-naslovu

-g-din Admir Andelija, v.d. generalni direktor JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1