SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Sarajevo, 09. novembar 2021. godine

MEDIJI

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

            Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, je na Redovnoj sjednici Upravnog odbora koja je održana 08.11.2021 godine, između ostalog analizirao uslove pod kojima se odvija socijalni dijalog Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH sa Vladom Federacije BiH, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i menadžmentima rudnika uglja u sastavu Koncerna.

Evidentno je da je socijalni dijalog u do sada nezabilježenom stanju te da se od strane aktera socijalnog dijaloga iz Vlade Federacije BiH, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i određenog dijela menadžmenta Rudnika uglja u sastavu koncerna po svaku cijenu želi neutralisati otpor radnika i rudarskih sindikata koji se pruža jednostranom donošenju odluka od strane poslodavca u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna.

JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo iskazuje namjeru da jednostranom odlukom od 01.decembra 2021 godine u nekim rudnicima uglja u sastavu Koncerna stavi u primjenu novi Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku koji će u ozbiljnoj mjeri ugroziti dostignuti nivo materijalnih prava radnika u rudnicima uglja u sastavu Koncerna.

U slučaju da JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo realizuje naprijed navedenu namjeru Upravni odbor je na osnovu saglasnosti Sindikalnih odbora članica Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i podrške ogromne većine radnika iz rudnika uglja u sastavu Koncerna jednoglasno usvojio Odluku o održavanju protestnog skupa članova Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

Protestni skup bi se u takvoj situaciji održao 21.decembra 2021 godine pred sjedištem Vlade Federacije BiH u Sarajevu te bi se na istom predstavili sljedeći zahtjevi:

 

  • Stavljanje van snage jednostrane odluke poslodavca u rudnicima uglja u sastavu Koncerna o primjeni novog Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku,
  • Poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH,
  • Potpuna realizacija Sporazuma koji je potpisan od strane Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo 19. maja 2021. godine ,
  • Smjena g-dina Admira Andelije, generalnog direktora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo,
  • Smjena direktora Rudnika uglja u sastavu Koncerna koji su jednostranom odlukom poslodavca po nalogu iz JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo stavili u primjenu novi Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku.

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                               Upravni odbor

                                                                   Predsjednik

                                                                   Sinan Husic

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1