SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Reakcija Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na Saopštenje za javnosti JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo pod naslovom: “Opstruiranje reorganizacije rudnika je put do potpunog kraha“od 10.05.2021. godine

 

Sarajevo, 11. maj 2021. godine

 

MEDIJIMA

 

Saopštenje za javnost

 

               Reakcija Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH  na Saopštenje za javnosti JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo pod naslovom: “Opstruiranje reorganizacije rudnika je put do potpunog kraha“od 10.05.2021. godine

 

 

Evidentno je da JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo u proteklih par dana koristeći sve raspoložive resurse pokušava sveukupan pritisak koji sa sobom nosi složen i težak proces restruktuiranja rudnika uglja u sastavu Koncerna na planu ljudskih resursa usmjeriti prema Samostalnom sindikatu radnika rudnika Federacije BiH, te na taj način minimizirati odgovornost koju ima JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo prema navedenom procesu i aktuelnom stanju u rudnicima uglja u sastavu Koncerna.

JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo u proteklih 10 godina u potpunosti upravlja i rukovodi rudnicima uglja u sastavu Koncerna, imenuje upravljačke strukture u rudnicima, te uz podršku Vlade Federacije BiH utvrđuje cijenu uglja koja se iz udnika uglja u sastavu Koncerna isporučuje JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

JP „Elektroprivreda BiH“ d.d.Sarajevo je od 2009 do 2020 godine od planiranih oko 580 miliona KM u modernizaciju opreme realizovala 312 miliona KM sa poražavajućim pokazateljima kada je u pitanju Rudnik uglja „Kreka“ u Tuzli te je isti doveden u situaciju da egzistira uz avansno plaćanje uglja od strane JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

Tačno je da, su kako to navode iz JP „Elektroprivreda BiH“d.d. Sarajevo, lokalne politike u određenim fazama imenovale sazive upravljačkih struktura u rudnicma uglja u Federaciji BiH ali i sazive upravljačkih struktura u JP „Elektroprivreda BiH“d.d. Sarajevo, Sindikat i radnici u rudnicima nisu odlučivali o navedenom.

Postoji niz neosporivih dokaza u dokumentima Sindikata radnika rudnika Federacije BiH kroz koje se Vlada Federacije BiH i JP „Elektroprivreda BiH“d.d. Sarajevo pozivaju da neutrališu negativan utjecaj lokalnih politika na rudnike uglja u Federaciji BiH te da zautave masovan angažman u izvođenju rudarskih radova, opreme trećih lica, što je i danas pojava u nekim rudnicima.

Zanimljivo je da se iz JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo u proteklih par dana bave analizom strukture rudarskih sindikata u rudnicima uglja u Federaciji BiH.

Socijalni partner JP „Elektroprivreda BiH“d.d. Sarajevo je Sindikat radnika rudnika Federacije BiH koji je 01. maja 2021. godine pod sloganom „Ne nepravednom i nehumanom restruktuiranju rudnika uglja u sastavu Koncerna“ održao Prvomajski protestni skup u Sarajevu, sindikat koji je Vladi Federacije BiH i JP „Elektroprivreda BiH“d.d. Sarajevo najavio u sakladu sa važećim zakonskim propisima Generalni štrajk u sedam rudnika uglja u sastavu Koncerna, koji će ako socijalni dijalog ne uspije, početi 20. maja 2021. godine te je potpuno spreman za organizaciju i održavanje masovnog protestnog skupa. Sindikatu radnika rudnika Federacije BiH i  JP „Elektroprivreda BiH“d.d. Sarajevo je dobro poznato šta se dešavalo na sastancima socijalnih partnera na temu restruktuiranje rudnika uglja u sastavu Koncerna na planu ljudskih resursa koji su održani 04. januara 2021. godine, 15. i 29. marta 2021. godine, 06. aprila 2021. godine pa i 05. maja 2021. godine.

JP „Elektroprivreda BiH“d.d.Sarajevo u martu, aprilu i početkom maja odstupa od usaglašenih principa i karaktera restruktuiranja rudnika uglja u sastavu Koncerna na planu ljudskih resursa koji su usaglašeni u januara 2021. godine.

Raduje činjenica da se JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo 10. maja 2021. godine kroz Saopštenje za javnost ponovo očitovala po pavedenom pitanju u skladu sa usaglašenim karakterom restruktuiranja rudnika uglja na planu ljudskih resursa kroz sljedeće:

„Zastupajući bezrezervni stav da status svakog prekobrojnog uposlenika treba biti riješen na njemu prihvatljiv način, JP „Elektroprivreda BiH“d.d. Sarajevo je obezbijedila sredstva i ponudila mogućnost prekvalifikacije na radna mjesta i nastavak radnog angažmana u rudnicima kao i mogućnost raspoređivanja u postojeća i nova Zavisna Društva kako bi bili podrška proizvodnji uglja na ekonomsko prihvatljiv način“.

 

 

NE NEPRAVEDNOM I NEHUMANOM RESTRUKTUIRANJU

RUDNIKA UGLJA U SASTAVU KONCERNA!

 

 

S poštovanjem,

SRETNO !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                 Upravni odbor

                                                                   Predsjednik

                                                                   Sinan Husic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1