SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Podrška SSRRFBiH odlukama i zaključcima Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzi od 13.marta 2020 godine

Broj: 38-03/19

Sarajevo, 16.mart.2020.godine

 

Dostaviti:

– v.d. Generalni direktor JP ˝Elektropriveda BiH˝ d.d.-Sarajevo,

 gospodin Admir Andelija

– v.d. Izvršni direktor za proizvodnju JP ˝Elektropriveda BiH˝ d.d.-Sarajevo,

gospodin Senad  Sarajlić

– v.d. Direktor ZD Rudnici uglja ˝Kreka˝ d.o.o.-Tuzla,

gospodin Elnur Dizdarević

 

Predmet :

Podrška odlukama i zaključcima Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije

Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzi od 13.marta 2020 godine

 

 

Poštovani!

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH pruža punu podršku odlukama i zaključcima Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzi a koji su usvojeni na redovnoj sjednici Sindikalnog odbora koja je održanja 13.marta 2020 godine.

Analizirajući aktuelno stanje, potrebe radnika radi novonastale situacije u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva da se odmah obezbjede svi potrebni uslovi za isplatu plaće i ostalih naknada na ime plaće za mjesec februar 2020 godine.

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                                                       Upravni odbor

                                                                                                         Predsjednik

                                                                                                         Sinan Husić

Dostaviti:

– Naslovu

– Članicama SSRRFBiH

– A/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1