SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

O B A V I J E S T

 

Broj: 41-03/19

Sarajevo, 17.mart.2020.godine

 

Dostaviti:

– v.d. Direktor ZD Rudnici uglja ˝Kreka˝ d.o.o.-Tuzla,

gospodin Elnur Dizdarević

 

Predmet :                                       O B A V I J E S T

 

Poštovani!

Želimo Vas upoznati da će se sutra 18.marta 2020 godine u Tuzli održati Vanredna sjednica Predsjedništva Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, na istoj će predsjednik Sindikalne organizacije Rudnika uglja ˝Kreka˝ d.o.o.-Tuzla upoznati članove Predsjedništva sa izuzetno teškim stanjem u navedenom rudniku.

U toku sutrašnjeg dana će rukovodstvo Sindikalne organizacije Rudnici uglja ˝Kreka˝ d.o.o.-Tuzla sazvati press konferenciju upoznati javnost sa težinom problematike sa kojom se suočavaju radnici radi ne isplaćene plaće i ostalih naknada na ime plaće za mjesec febrar 2020 godine.

Takođe koristimo priliku da Vas upoznamo da je u trenutnoj situaciji realno očekivati početak radničkog neposluha u ZD Rudnici uglja ˝Kreka˝ d.o.o.-Tuzla od 19.marta 2020 godine sa početkom u 07,00 sati.

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja ˝Kreka˝ d.o.o.-Tuzla zahtjeva da se istom 17.marta 2020 godine najkasnije do 15,00 sati predstavi termin isplate gore navedene plaće i ostalih naknada na ime plaće, u suprotnom će Sindikalni odbor Sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja ˝Kreka˝ d.o.o.-Tuzla u punom kapacitetu uz podršku Granskog sindikata podržati radnički neposluh u ZD Rudnici uglja ˝Kreka˝ d.o.o.-Tuzla.

S poštovanjem,

 

 

Sindikalna organizacije rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli      Samostalni sindikat radniku rudnika FBiH

Sindikalni odbor                                                                               Upravni odbor

Predsjednik                                                                                      Predsjednik

Tokić Zuhdija                                                                                 Husić Sinan

 

 

Staviti na znanje:

 

– v.d. Generalni direktor JP ˝Elektropriveda BiH˝ d.d.-Sarajevo,

 gospodin Admir Andelija

– v.d. Izvršni direktor za proizvodnju JP ˝Elektropriveda BiH˝ d.d.-Sarajevo,

gospodin Senad  Sarajlić

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1