SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

I N F O R M A C I J A

Broj: 154-10/19

Sarajevo, 04. oktobar 2019. godine

 

Sindikalne organizacije članice Samostalnog sindikata radnika rudnia Federacije BiH 

 

Dostavlja se:   

I N F O R M A C I J A

 

Poštovani,

Predstavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH su od 11.septembra 2019 godine pa do kraja septembra 2019 godine prisustvovali i učestvovali u značajnom broju radnih sastanaka na kojima se analizira aktuelna problematika u rudnicima uglja u Federaciji BiH.

Pored predstavnika Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH aktivno učešće na pomenutim sastancima su imali predstavnici Vlade Federacije BiH te JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo. U isto vrijeme je održan niz sastanaka na kojima su predstavnici rudnika uglja iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo sa predstavnicima JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo analizirali aktuelno stanje u navedenim rudnicima.

Predsjedništvo Upravnog odbora i Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH nakon opsežne analize svih održanih sastanaka i usvojenih zaključaka članovima Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na ovaj način predstavljaju sljedeće:

– Zaključkom Vlade Federacije BiH koji je usvojen na osnovu člana 19.stav 4. Zakona o Vladi Federacije BiH pod brojem 1093/2019 od 26.09.2019 godine a na zahtjev Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH aktuelni Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH se primjenjuje u svim rudnicima uglja u Federaciji BiH do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora.

– Radi aktuelnog stanja početkom septembra 2019 godine u RMU „Zenica“ u Zenici i RMU „Breza“ u Brezi te radi aktulnog stanja u RMU „Abid Lolić“Bila u Biloj  navedeni zaključak Vlade Federacije BiH po pitanju primjene Kolektivnog ugovora a koji je usvojen za zahtjev Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je privremeno prihvatljiv Predsjedništvu Upravnog odbora i Upravnom odboru Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

– Pregovarački proces u kome će se pokušati usaglasiti sadržaj Kolektivnog ugovora za naredni vremenski period socijalni partneri nastavljaju polovinom oktobra 2019 godine.

– Najkompleksnije pitanje ispred socijalnih partnera je usaglašavanje i utvrđivanje osnovice za obračun plaća.

– Predstavnici Vlade Federacije BiH, JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo su na osnovu predstavljenih stavova iz rudnika uglja u Federaciji BiH u prisustvu predstavnika Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na sastanku održanom 23.septembra 2019 godine u Sarajevu usvojili zaključak da su radnici u svim rudnicima uglja u Federaciji BiH iz neposredne proizvodnje sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme potrebna radna snaga i da je radni angažman onih koji ispunjavaju određene kriterije po pitanju odgovornosti i kvalitete izvršavanja radnih zadataka u narednom periodu neupitan uz saglasnost Vlade Federacije BiH.

– Uprave rudnika iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo su zadužene da u saradnji sa predstavnicima JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo najkasnije do kraja novembra 2019 godine izvrše potpunu analizu strukture ljudskih resursa u svim rudnicima iz sastava Koncerna.

– Pored navedenog obaveza je izvršiti izradu organizacije i sistematizacije radnih mjesta koje će proizvesti veći stepen sigurnosti radnih mjesta u rudnicima Koncerna. Poseban značaj u navedenom vremenskom periodu dodjeliti potpunom definisanju plana o izvođenju rudarskih radova u svim pogonima rudnika iz sastava Koncerna.

– Predsjedništvo Upravnog odbora i Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH su potpuno svjesni činjenice da bez realizacije određenih zahtjeva Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH koji su predstavljeni u zvaničnim dokumentima Granskog sindikata te kvalitetne reorganizacije i restruktuiranja određenih rudnika sa posebnim osvrtom na RMU „Zenica“ u Zenici, RMU „Abid Lolić“Bila u Biloj nema pozitivnih rješenja a ni opstanka navedenih rudnika.

– Predsjedništvo Upravnog odbora i Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH ima obavezu svojim djelovanjem pozitivno uticati na očuvanje sigurnosti radnog života za oko 1800 radnika u RMU „Zenica“ u Zenici i RMU „Abid Lolić“Bila u Biloj tako što će pružiti punu podršku svim mjerama i radnjama koji će navedeno obezbjediti.

– Predsjedništvo Upravnog odbora i Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH neće na bilo koji način ugroziti realizaciju finansijske podrške koja je obezbjeđena za određeni vremenski period od strane JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo za RMU „Zenica“ u Zenici i RMU „Abid Lolić“Bila u Biloj u izuzetno složenom socijalnom dijalogu sa predstavnicima Vlade Federacije BiH i JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo.

– Obaveza je biti potpuno jasan, nemamo pravo dozvoliti sebi ni drugima da svjesno ili na drugi način doprinesemo zatvaranju RMU „Zenica“ u Zenici i RMU „Abid Lolić“Bila u Biloj.

 

S poštovanjem,

SRETNO !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

Upravni odbor

Predsjednik

SINAN HUSIĆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1