SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

OTVORENO OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FEDERACIJE BiH

Broj: 151-09/19

Sarajevo, 30. septembar 2019. godine

 

Sindikalne organizacije – članice SSRRFBiH

n/r predsjednik

 

OTVORENO OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA

SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FEDERACIJE BiH

 

Poštovani članovi,

Težina rudarskog života i rudarske profesije nas je još jednom primorala da se 28. septembra 2019. godine moramo dostojanstveno nositi sa veoma ozbiljnom i teškom problematikom sa kojom se suočavamo u rudnicima uglja u Federaciji BiH, te sa jako izraženom tugom i boli radi još jednog izgubljenog života u jednom od rudnika uglja u Federaciji BiH.

Dostojanstveno smo se oprostili od smrtno stradalog Adnana Kovačevića koji je svoj život izgubio izvršavajući radne zadatke u RMU „Breza“ u Brezi u pogonu „Sretno“. Vjerujem da će Sindikalna organizacija RMU „Breza“ u Brezi i radnici RMU „Breza“ u Brezi djetetu smrtno stradalog Adnana Kovačevića pomoći da prevaziđe jako složenu i tešku situaciju u kojoj se našao, a svakako je i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH potpuno opredjeljen biti na raspolaganju.

Svjedoci smo da su se u proteklih par dana mnogi bavili analizom rudnika, radnika u rudnicima, te aktuelnom problematikom u rudnicima.

Stavove su predstavili predstavnici Vlade Federacije BiH, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, političke stranake i partije, pozicija, opozicija pa i građani Bosne i Hercegovine.

Analizu rudnika iz sastava Koncerna i produktivnost u rudnicima je vršio i Samostalni sindikat elektroenergetskih radnika u Federaciji BiH uz značajnu podršku većine zaposlenih u JP „Elektroprivreda BiH“d.d. Sarajevo, te su izrazili i izražavaju zabrinutost za budućnost JP „Elektroprivreda BiH“d.d. Sarajevo i radnih mjesta u navedenom javnom preduzeću.

Svi navedeni su produktivnost radnika u rudnicima uglja u Federaciji BiH poredili sa produktivnošću radika u rudarstvu u zemljama Evropske unije. Koristili su se pokazatelji evropskog instituta koji su neupitni a po kojima je produktivnost zaposlenih u rudarstvu u Federaciji BiH daleko ispod produktivnosti zaposlenih u rudarstvu u zemljama Evrospke unije.

U nalazima evropskog instituta navode se i razlozi radi koji su pokazatelji kakvi su predstavljeni ali se o njima ne govori. Neupitno je da nas očekuje složen i zahtjevan izazov, trebaće nam sve što možemo ponuditi kako bi na najkvalitetniji mogući način, te na socijalno potpuno prihvatljiv način prevazišli aktuelnu problematiku kao i sve ono što nas očekuje u budućnosti.

Međutim interesantno je da se ne predstavlja kompletan nalaz evropskog instituta, i da se ne govori se o sljedećem, i to:

Izvršena je i analiza produktivnosti zaposlenih u termoelektranama u Federaciji BiH te se navodi sljedeće:

  • da bi TE Tuzla imala produktivnost na nivou produktivnosti TE Šoštanj u Sloveniji trebala bi umjesto oko 720 zaposlenih imati oko 180 zaposlenih.
  • da bi TE Kakanj imala produktivnost na nivou produktivnosti TE Belhatov u Poljskoj koja je manje produktivna od TE Šoštanj u Sloveniji trebala imati umjesto oko 620 zaposlenih oko 220 zaposlenih dok bi za produktivnost na nivou TE Šoštanj u Sloveniji u TE Kakanj umjesto oko 620 zaposlenih trebalo biti oko 130 zaposlenih.

 

Postavlja se pitanje u nalazima evropskih instituta kako je JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo finansijski stabilna u odnosu na rudnike koji uglavnom posluju sa značajnim gubicima te se u isto vrijeme predstavljeni i odgovori, a to su:

  1. JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ima minimalna ulaganja u opremu u cilju zaštite životne okoline.
  2. JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo kupuje ugalj iz rudnika po cijeni koja ne pokriva troškove proizvodnje uglja te rudnici bez subvencije ne mogu opstati.

 

Treba reći da se u isto vrijeme navodi da je na osnovu određenih uredbi i direktiva Evropske unije subvencioniranje uglja zabranjeno.

Ako se analizira cijena uglja na evropskom i svijetskom tržištu i cijena transporta istog vidljivo je da JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo trenutno nema povoljniju cijenu od cijene koju ima za ugalj iz federalnih rudnika a koju utvrđuje Vlada Federacije BiH.

Nakon svega što se moglo čuti u proteklih par dana postavlja se sljedeće pitanje:

Priprema li se JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo da kaže ono što je kazala državna elektroprivreda jedne članice Evropske unije  „mi svoje rudnike trebamo/moramo prodati“.

Vrijeme ispred nas će ponuditi odgovor na postavljeno pitanje.

Samostalnom sindikatu radnika rudnika Federacije BiH i sindikalnim organizacijama – članicama Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH vrijeme ispred svih nas nudi samo jednu mogućnost a to je da zajedno nastavimo ozbiljno, odgovorno, odlučno i jedinstveno voditi sindikalnu borbu za sigurnije i humanije uslove rada u rudnicima uglja u Federaciji BiH koji će ponuditi sigurnost radnih mjesta, veću produktivnost te kvalitetniji životni standard za sve radnike u rudnicima uglja u Federaciji BiH.

Upravljačke strukture u rudnicima uglja podsječamo na jedan od odgovora koji je pomenut u ovom obraćanju a vezano za cijenu uglja koji glasi:

„JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo kupuje ugalj iz rudnika uglja u Federaciji BiH po cijeni koja ne pokriva troškove proizvodnje istog“.

Kako god su članovi Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH iz svih rudnika iz sastava Koncerna, 10. septembra 2019. godine uzvikivali i poručili vlastima „SVI SMO MI ZENICA“, danas moramo otvoreno i vama reći sljedeće:

            „VRIJEME JE DA ISKAŽETE POTPUNU ODANOST RUDNICIMA I PREDSTAVITE ZVANIČAN ZAHTJEV VLADI FEDERACIJE BiH ZA IZMJENU VELEPRODAJNE CIJENE UGLJA ZA TERMOELEKTRANE ! ! !“

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

Upravni odbor

Predsjednik

SINAN HUSIĆ

Dostaviti:

  • naslov
  • direktorima ZD rudnici uglja u Federaciji BiH
  • a/a

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1