SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Analiza aktuelnog stanja u RMU „Zenica“ u Zenici kao i prethodnih aktivnosti u cilju pružanja podrške RMU „Zenica“ u Zenici

Broj:170-10/19

Sarajevo, 29. oktobar 2019. godine

 

SINDIKALNOM ODBORU SINDIKALNE ORGANIZACIJE RMU „ZENICA“ U ZENICI

 

Predmet :

Analiza aktuelnog stanja u RMU „Zenica“ u Zenici kao i prethodnih aktivnosti

u cilju pružanja podrške RMU „Zenica“ u Zenici

 

 

Poštovani !

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je od početka septembra 2019 godine aktivno pratio problematiku u RMU „Zenica“ u Zenici te kao što Vam je poznato cijelo vrijeme bio prisutan na terenu i zajedno sa Vama tražio moguća rješenja.

Niz aktivnosti koje su se provodile omogućile su u septembru i oktobru 2019 godine primjenu aktuelnog Kolektivnog ugovora u RMU „Zenica“ u Zenici.

Poznato Vam je da je radi težine stanja u RMU „Zenica“ u Zenici i RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH usporio pregovarački proces a po pitanju usaglašavanja novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH.

Može se reći da je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na ozbiljan odgovoran način predstavljao stavove istog po pitanju dešavanja u pogonu „Stranjani“ u RMU „Zenica“ u Zenici.

 

Nije bilo ni malo jednostavno slušati izjave određenih „rudara“ iz „Stranjana“ za koje i Vi i mi znamo da jame nisu vidjeli svojim očima dugi niz godina kao i da isti nisu članovi sindikata a predstavljaju se kao sindikalni predstavnici.

Poštovane kolege, trebali ste reagovati i javno predstaviti svoj stav po pitanju naprijed navedenog.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH reaspolaže potpuno provjerenim informacijama da određene grupacije u RMU „Zenica“ u Zenici imaju zadatak u potpunosti omalovažavati i obezvrijediti sve napore koje je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH uložio u cilju prevazilaženja jako složenog stanja u RMU „Zenica“ u Zenici.

Organizovano i planirano se Samostalnom sindikatu radnika rudnika Federacije BiH dodjeljuje pitanje za koje navedeni sindikat nikada do 04.oktobra 2019 godine nije čuo. Pitanje supruge poginulog radnika RMU „Zenica“ u Zenici koji je svoj život izgubio 2012 godine.

Postavlja se pitanje ko je to zatvorio „Stranjane“ ?

Da kažemo ono što znamo :

-2008 godine „Stranjani“  su zatvoreni radi katastrofalnih uslova rada u navedenom rudarskom objektu.

-2010 godine politika radi svojih potreba a ne potreba energetskog sektora u Federaciji BiH pušta u rad objekat sa najtežim uslovima rada u jugoistočnoj Evropi.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je u više navrata pomagao i pružao podršku „Stranjanima“.

Pružiti podršku „Stranjanima“ u poslednjim dešavanjima te zahtjevati nastavak izvođenja rudarskih radova u pomenutom objektu nekom svih konsultacija koje smo obavili sa vrhunskim stručnjacima iz oblasti rudarstva bi bilo neozbiljno, neodgovorno te populistički nastup koji bi imao jako negativan uticaj na sigurnost i bezbjednost radnika koji su u „Stranjanima“ radili u neposrednoj proizvodnji.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zna puno o dešavanjima u „Stranjanima“ znate to i Vi uvažene kolege za koga i radi čega se trebalo „boriti“ za nastavak rada u „Stranjanima“.

– Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH preuzima u potpunosti odgovornost za stav koji je predstavljen po pitanju „Stranjana“.

Ako su određene grupacije iz RMU „Zenica“ u Zenici bile spremne otvoriti proces potpunog propadanja RMU „Zenica“ u Zenici, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH nije.

Uvažene kolege, potpisivanje sporazuma o nastavku primjene aktuelnog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora najviše nudi radnicima RMU „Zenica“ u Zenici i RMU „Abid Lolić“-Bila u Biloj. Pozivamo sve „stručnjake“ iz hladovine i društvenih mreža u RMU „Zenica“ u Zenici da odgovore kako sa ovakvim proizvodnim rezultatima se vrši redovna isplata plaća i ostalih naknada u vidu toplog obroka i prevoza, kako izvršiti isplatu regresa za 2019 godinu te naknada na ime Dana rudara u Federaciji BiH.

Znamo li kolege kako su se obezbjedila sredstva za isplatu plaća za avgust i spetembar 2019 godine.

Postavljamo pitanje sebi i Vama hočemo li dopustiti da radnici iz neposredne prozvodnje u RMU „Zenica“ u Zenici svaki drugi mjesec ugrožavaju vlastite živote kako bi se iznudila rješenja od kojih obilatu korist imaju i oni koji „podršku“ pružaju sa sigurnog prostora u RMU „Zenica“ u Zenici te aktivnim djelovanjem na društvenim mrežama.

Nismo imali priliku vidjeti da se neko od navedenih solidarisao sa radnicima iz neposredne proizvodnje na taj način da je boravio sa istim u jamskim prostorijama.

Uvažene kolege, stanje u RMU „Zenica“ u Zenici je izuzetno teško, može se reči gotovo pa bezizlazno. Nadati se da će u skorije vrijeme pogon „Raspotočje“ sa opremom koju ima na raspolaganju u kontinuiranom radu ponuditi prijeko potreban rezultat.

Pozivamo Vas da zajedno sa Upravnom Društva analizirate sva aktuelna pitanja u RMU „Zenica“ u Zenici, posebnu pažnju poklonite analizi ljudskih resursa te u potpunosti definišete način na koji će se obrazložiti potreba nastavka radnog angažmana radnika sa Ugovorm o radu na određeno vrijeme.

Odmah nakon potpisivanja Sporazuma o nastavku primjene aktuelnog Kolektivnog ugovora pravovremeno prema Upravi Društva proslijediti zahtjev za ispatu regresa za 2019 godinu.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH nema dilemu, proizvodnja može ponuditi sigurnost radnog života, u slučaju da radnici iz neposredne proizvodnje ne budu imali istinsku podršku iz svih drugih dijelova RMU „Zenica“ u Zenici hitna izrada optimalne organizacije i sistematizacije radnih mjesta u RMU „Zenica“ u Zenici  koja će očuvati postojanje rudnika će biti jedino realno i moguće rješenje.

– Odluku o navedenom će morati usvojiti sindikat i radnici RMU „Zenica“ u Zenici.

 

S poštovanjem,

SRETNO  !

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

Upravni odbor

Predsjednik

SINAN HUSIĆ

 

Dostaviti:

-Naslovu

-Članicama SSRRFBiH

-a/a

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1