SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Informacija sa sastanka SSRRFBiH

Broj: 172-11/19

Sarajevo, 04. novembar 2019. godine

 

SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA – ČLANICAMA SSRRFBiH

 

PREDMET: Informacija sa sastanka održanog 01. novembra 2019. godine između predstavnika Vlade FBiH i Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH

 

Na sastanku održanom 01. novembra 2019. godine u zgradi Vlade Federacije BiH učešće su uzeli članovi Predsjedništva Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.

Na pomenutom sastanku izvršena je analiza aktuelnog stanja u rudnicima iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, predstavljeni su zahtijevi sindikata kao i moguća rješenja koja u narednom periodu treba realizovati Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH i Vlada Federacije BiH, a u cilju prevazilaženja aktuelne problematike u rudnicima iz sastava Koncerna.

Dževad Husić, predsjednik Sindikalne organizacije RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj je u svom izlaganju kazao da blokada računa navedenog rudnika od strane Porezne uprave Federacije BiH u proteklih par dana u potpunosti neutrališe mogućnost potrebnog nivoa funkcionisanja rudnika. Očekivati je da nedostatak osnovnih elementarnih uslova dovede do problema u kontinuitetu prilikom proizvodnog procesa. Takođe, istakao je da su nerealizovani investicioni projekti u dobroj mjeri doprinjeli aktuelnom stanju u kome se rudnik trenutno nalazi, ali je itekako potrebno raditi i težiti ka organizovanijoj i operativnijoj organizaciji i sistematizaciji radih mjesta u RMU „Abid Lolić“ Bila.

Muamar Čaušević, predsjednik Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje je prilikom izlaganja trenutnog stanja u rudniku, istakao da je ključno pitanje za budućnost navedenog rudnika zamjenski kapacitet za PK „Dimnjače“, te da radnici i sindikat Rudnika uglja „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje očekuju i zahtijevaju da Vlada Federacije BiH i resorno ministarstvo u potpunosti iskažu opredjeljenost za neupitan kontinuitet rada i funkcionisanje Rudnika uglja „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje na novom lokalitetu i u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d. Sarajevo.

Nijaz Vardo, predsjednik Sindikalne organizacije RMU „Zenica“ u Zenici  je upoznao prisutne sa izuzetno složenim i teškim stanjem u navedenom rudniku. Prilikom izlaganja posebno se osvrnuo na problem  pokrenutih tužbi po pitanju neizmirenih obaveza na ime uplata doprinosa za penzijsko – invalidsko osiguranje radnika, što u ovom trenutku dodatno otežava ionako teško stanje. Istakao je da RMU „Zenica“ u Zenici bez podrške Vlade Federacije BiH i JP „Elektroprivreda BiH“d.d. Sarajevo neće moći prevazići aktuelnu problematiku, što će dovesti u pitanje opstanak rudnika. Radnici iz neposredne proizvodnje koji imaju Ugovore o radu na određeno vrijeme su potreba kako bi se postigao bolji proizvodni proces, te se očekuje da će Uprava RMU „Zenica“ prilikom izrade elaborata obrazložiti potrebu za zapošljavanjem radnika u neposrednoj proizvodnji u pogonima „Raspotočje“ i „Stara jama“. Sindikalna organizacija i radnici  RMU „Zenica“ u Zenici zahtijevaju potpunu primjenu aktuelnog Kolektivnog ugovora u navedenom rudniku.

Jasmin Telalović, predsjednik Sindikalne organizacije RMU „Breza“ u Brezi je naglasio da u narednom periodu treba u potpunosti definisati status 130 radnika u neposrednoj proizvodnji koji imaju ugovor na određeno vrijeme, s ciljem postizanja potrebnog stepena sigurnosti na radu i boljih proizvodnih rezultata. Sindikalna organizacija RMU „Breza“ podržava stav Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH po navedenom pitanju  koji je u pisanoj formi predstavljen predstavnicima Vlade FBiH i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo. Proizvodni proces ne smije trpiti kad je u pitanju potreban broj izvršilaca u neposrednoj proizvodnji, te je u narednom periodu potrebno pod hitno riješavati sve nejasnoće oko statusa radnika sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme u skladu sa važećim zakonskim propisima te procedurama koje se praktikuju u Koncernu JP „Elektroprivreda BiH“, a isto uskladiti sa odlukom Vlade FBiH o načinu prijema radnika u rudnike uglja u Federaciji BiH. Takođe, istakao je da bi eventualno moguća blokada računa u RMU „Breza“ od strane Porezne uprvae FBiH, rudnik ponovo dovelo u složeno i teško stanje prilikom čega bi se narušio kontinuitet porizvodnog procesa. Realizacija investicionog projekta u vidu nabavke širokog mehanizovanog čela u pogonu „Sretno“ je prijeka potreba RMU „Breza“ što bi dovelo do visokog stepena pozitivnog utjecaja na produktivnost i poslovnu stabilnost rudnika.

            Suad Nuhić, predsjednik Sindikalne organizacije „Radnički sindikat“ RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku je u svom izlaganju kazao da su već duži vremenski period u navedenom rudniku narušeni međuljudski odnosi, što je imalo negativan utjecaj na stanje u istom. Takođe, kasnilo se sa realizacijom investicionih projekata. Istakao je, da je rudnik u određenom vremenskom periodu bio u podređenom položaju u odnosu na interese određenih politika, što je proizvelo niz slabosti u samom preduzeću. Potreba RMU „Đurđevik“ je pravovremeno planiranje i razvijanje rudarskih radova kako u podzemnoj tako i na površinskoj eksploataciji uglja.

Abdel Fazlić, predsjednik Sindikalne organizacije RMU „Kakanj“ u Kaknju je prilikom svog izlaganja, iskazao potrebu da se izvrši provjera prohodnosti određenih projekata koji su iz RMU „Kakanj“ u Kaknju predstavljeni i dostavljeni Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Neposredni proizvodni proces u navedenom rudniku nema potreban broj izvršilaca radnih zadataka, te je to potrebno u narednom periodu riješiti u skladu sa važećim zakonskim propisima. Stanje u objektu sa podzemnom eksplatacijom uglja u pogonu „Haljinići“ je složeno dok se na PK „Vrtlište“ realizuju planirani rezultati.

Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli je istakao kako u najmnogoljudnijem rudniku iz sastava Koncerna ima jako puno problema. Naglasio je da je davno trebalo izvršiti nabavku širokog mehanizovanog čela za Rudnik „Mramor“ kako bi se ostvarili bolji proizvodni rezultati. Planiranje dalje budućnosti Rudnika „Dubrave“ bez pravovremenog rješavanja odlagališta „Čajići“ je nemoguće. Rudnik „Šikulje“ u Lukavcu treba pravovremenu podršku u osposobljavanju svih kapaciteta koji mogu ponuditi bolju produktivnost i efikasnije poslovanje. Takođe, istakao je da Država BiH mora odlučiti šta je to što čini budućnost Rudnika uglja „Kreka“, što je stav Sindikalne organizacije koji ima i punu podršku Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

Prilikom izlaganja, predsjednici svih sindikalnih organizacija – članica Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH su istakli da, bez obzira na težinu stanja u rudnicima neće odustati od zahtjeva za povećanjem najniže neto satnice koja se koristi kao osnovica za obračun plaća.

Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je prilikom svog izlaganja naglasio da konstantne blokade računa jednog broja rudnika od strane Porezne uprave Federacije BiH u posljednjih par mjeseci otežavaju ionako teško stanje i egzistenciju rudnika, te je potrebno sistemski rješavati navedenu problematiku. U narednom periodu ukoliko bude ovakvih situacija, neophodno je da se radi složenosti probelmatike nekim rudnicima odlukom Vlade Federacije BiH dodijeli konsolidacijski račun. Nakon analize aktuelnog stanja u rudnicima uglja u FBiH, potrebno je pristupiti ozbiljnom, odgovornom i finansijski podržanom prestrukturiranju rudnika, što u konačnici mora biti ispunjeno i dovesti do boljeg poslovnog ambijenta.

Stav sedam sindikalnih organizacija – članica SSRRFBiH, kao i Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH a u vezi sa usaglašavanjem novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH je jedinstven, a to je da bez povećanja minimalne cijene rada nije moguće postići sporazum o potpisivanju granskog ugovora za oblast rudarstva. Takođe, realizacija kapitalnih investicionih projekata u svim rudnicima iz sastava Koncerna je potreba energetskog sektora Federacije BiH.

Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH  je aktere sastanka upoznao sa sljedećim:

  1. U proteklom periodu održan je niz sastanaka na kojem se analizirala aktuelna situacija u rudnicima uglja u Federaciji BiH.
  2. Nastavlja se funkcija Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo sa sedam rudnika uglja u FBiH. RMU „Banovići“ u Banovićima neće ući u sastav Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.
  3. JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo u što kraćem vremenskom periodu treba predstaviti skup prioritetnih investicionih projekata koji se moraju realizovati u ZD Rudnici uglja, a sve s ciljem postizanja veće produktivnosti na radu, sigurnijih i humanijih uslova rada, te boljih rezultata poslovanja.
  4. Imenovani su radni timovi koji će raditi na izradi novih Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za sve rudnike iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.
  5. Radi se na analizi mogućih rješenja koja bi novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH činila održivim i dovela do apsolutne primjene istog.
  6. Aktivno se analizira način upravljanja rudnicima uglja u Federaciji BiH te će se po završetku analize javnosti predstaviti odluke Vlade Federacije BiH.
  7. Vrši se analiza efekata koje su ponudili realizovani investicioni projekti u nekim rudnicima iz sastava Koncerna međutim, prvi rezultati nisu na zadovoljavajućem nivou.

 

Akteri sastanka su se usaglasili da gore navedena problematika zahtijeva konstantan socijalni dijalog, da najteža pitanja u narednom periodu treba rješavati na socijalno prihvatljiv način, te da prioritet svih aktera socijalnog dijaloga mora biti građenje uslova za opstojnost i samoodrživost rudnika uglja u Federaciji BiH.

 

S poštovanjem,

SRETNO  !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

Upravni odbor

Predsjednik

SINAN HUSIĆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1