SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

ZAHTJEV ZA NAKNADU POVODOM DANA RUDARA

Dostaviti:

– n/r Direktorima rudnika uglja u FBiH                                                                                               

Poštovani!

– Skupština SSRRFBiH i Upravni odbor SSRRFBiH su na zajedničkom zasjedanju održanom 21.11.2016 godine usvojili odluku da vam se obrate sa

Z A H T J E V O M

– Kojim zahtjevaju potpunu realizaciju člana 59. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH a najkasnije do 19.12.2016 godine.

Član 59 stav 1. Kolektivnog ugovora glasi: „ Radnicima pripada pravo na nagradu povodom Dana rudara u iznosu od najmanje 30% prosječne plaće u FBiH prema poslednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za predhodnu godinu“.

S poštovanjem,

 

Predsjednik SSRRFBiH:

Sinan Husić

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1