SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Zahtjev za analizu aktuelnog stanja u ZD Rudnici „Kreka“ u Tuzli i nastavak pregovaračkog procesa vezano za usaglašavanje Kolektivnog ugovora

Broj: 189-12/19

Sarajevo, 13. decembar 2019. godine

 

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

n/r g-din Fadil NOVALIĆ, premijer

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

 

 

Predmet:

Zahtjev za analizu aktuelnog stanja u ZD Rudnici „Kreka“ u Tuzli

i nastavak pregovaračkog procesa vezano za usaglašavanje Kolektivnog ugovora

 

 

Poštovani,

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije je aktom broj 136-12/19 od 13.12.2019 godine upoznao predsjednika Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH o aktuelnom stanju u ZD Rudnici „Kreka“ u Tuzli.

Sindikalni odbor aktuelno stanje ocjenjuje katastrofalnim a što je potpuno vidljivo prikazanim realizovanim proizvodnim rezultatima u proizvodnji uglja za prvih 12 (dvanaest) dana tekućeg mjeseca. Realizovani proizvodni rezultati su manji od planiranih za nešto preko 17.000 (sedamnaest hiljada) tona uglja.

Može se kazati da se na potpuno dezorjentisan način upravlja proizvodno tehničkim procesima u određenim dijelovima ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli te postoje osnovane sumnje da se radi na potpunom uništavanju rudnika.

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli je u prethodnih par mjeseci ulagao ogromne napore da se bez obzira na značajno kašnjenje isplate plaće i ostalih naknada na ime plaće sačuva kontinuitet u odvijanju proizvodno tehnološkog procesa zahvajujući naporima pa može se reći i korektnoj reakciji po određenim pitanjima Uprave JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo kontinuitet proizvodno tehnološkog procesa je sačuvan.

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli uz podršku Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH Vas poziva da u punom kapacitetu bez obzira na sve teškoće sa kojima se suočavate izvršite dubinsku analizu aktuelnih dešavanja u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli te pravovremeno reagujete u cilju očuvanja sigurnosti radnog života radnika u navedenom rudniku.

Rudniku je potrebna potpuna preobrazba, pozitivna „šok terapija“.

Pod hitno je potrebno imenovati krizne timove u cilju spašavanja osnovnih elementarnih uslova za odvijanje rudarskih radova u svim objektima u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli, odmah definisati saziv najodgovornije lider grupe sa liderom kojoj se mora dodjeliti zadatak da spasi rudnike od potpunog propadanja a u isto vrijeme obezbjediti minimum potreba za realizaciju navedenog zadatka.

Radnici ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli ne mogu i neće biti taoci aktuelnog stanja u navedenom rudniku i izgubiti osnovnu elementarnu potrebu i pravo na rad i plaću za svoj rad.

Kada je u pitanju pregovarački proces oko usaglašavanja Kolektivnog ugovora za oblast rudarstva u Federaciji BiH aktuelno stanje po navedenom pitanju a koje smo predstavili u prethodnom dostavljenom Vam aktu Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH ukazuje na to da će se krajem decembra 2019 godine izvršiti sazivanje Vanredne sjednice skupštine Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH te će skupština i Upravni odbor istovremeno izvršiti usvajanje Odluke o najavi Generalnog štrajka u rudnicima iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo a koji bi se realizovao prvih dana 2020 godine.

 

S poštovanjem,

 

SRETNO !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

Upravni odbor

Predsjednik

SINAN HUSIĆ

 

Dostaviti:

-Naslov

-Generalnom  direktoru JP ˝Elektropriveda BiH˝ d.d.-Sarajevo,gospodin Bajazitu Jašareviću

-ID za proizvodnju JP ˝Elektroprivreda BiH˝ d.d.-Sarajevo, gospodinu Senadu Sarajliću

-Članice SSRRFBiH

-a/a                                                       

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1