SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Saopštenje za javnost SSRRFBiH

Sarajevo, 11. septembar 2019. godine

 

MEDIJIMA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Nulti prioritet moraju biti radnici i njihova prava

 

U skladu sa planiranim aktivnostima i najavama, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, uputio je premijeru Vlade Federacije BiH, g-dinu Fadilu Novaliću, ministru Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, g-dinu Nerminu Džindiću, generalnom direktoru JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, g-dinu Bajazitu Jašareviću, te Upravama ZD RMU „Zenica“ i „Breza“, zahtjev da se u toku dana iznađe mogućnost za prevazilaženje jako teškog stanja i aktuelne problematike, sa posebnim osvrtom na ZD Rudnici mrkog uglja „Zenica“, gdje su radnici od juče stupili u štrajk glađu.

Tom prilikom Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je još jednom u pisanoj formi predstavio zahtjeve koji su predstavljeni od strane članova Predsjedništva Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na sastanku koji je održan juče, 10. septembra 2019. godine, prilikom održavanja Protesta pred zgradom Vlade Federacije BiH.

 

Zahtjevi Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH su sljedeći:

  1. Zahtijeva se od nadležnih da danas, 11. septembra 2019. godine definišu rješenje kojim će se omogućiti primjena Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH u ZD Rudnici mrkog uglja „Zenica“ i Breza“.
  2. Zahtijeva se od Vlade Federacije BiH da odmah pokrene postupak analize kvalitete upravljanja ZD rudnici uglja iz sastava Koncerna.
  3. Zahtijeva se da Vlada Federacije BiH naloži Upravi JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i upravama svih ZD rudnici uglja u FBiH, da se u svim rudnicima uglja izvrši analiza organizacije i sistematizacije radnih mjesta, te pokrene postupak izrade efikasnijih, operativnijih organizacija i sistematizacija radnih mjesta koje će u konačnici ponuditi i dovesti do mogućnosti kvalitetnijeg i uspješnijeg poslovanja u ZD rudnici uglja u Federaciji BiH.
  4. Zahtijeva se od Vlade Federacije BiH da izvrši preispitivanje funkcionalnosti Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, odnosa u samom Koncernu, te veleprodajne cijene uglja koja se iz rudnika uglja u Federaciji BiH isporučuje prema JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.
  5. S obzirom da aktuelni Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH ističe danas, 11. septembra 2019. godine, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtijeva od socijalnih partnera da se pregovrački proces usaglašavanja novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH okonča najkasnije do kraja septembra 2019. godine.

 

Služba za informisanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1