SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

dopis SSRRFBiH

Broj: 140-09/19

Sarajevo, 11.septembar 2019. godine

 

PREMIJER FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

g-din Fadil Novalić

MINISTAR ENERGIJE RUDARSTVA I INDUSTRIJE  FEDERACIJE BiH

g-din Nermin Džindić

 

Poštovani !

 

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH Vas još jednom poziva da zajedno sa svojim saradnicima iz Vlade Federacije BiH, rukovodstvom JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo te Upravama ZD RMU „Zenica“ u Zenici i ZD RMU „Breza“ u Brezi danas u toku dana radi složenog i teškog stanja na terenu iznađete mogućnost prevazilaženja aktuelne problematike u ZD RMU „Zenica“ u Zenici i ZD RMU „Breza“ u Brezi.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH danas 11.septembra 2019 godine u pismenoj formi Vam predstavlja zahtjeve koji su u usmenoj frormi predstavljeni 10.septembra 2019 godine u zgradi Vlade Federacije BiH u toku protestnog skupa na kome su učešće uzeli članovi Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

 

1. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva da se danas 11.septembra 2019 godine u potpunosti definiše rješenje koje će omogućiti primjenu   Kolektivnog  ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u  Federaciji BiH u ZD RMU „Zenica“ u Zenici i ZD RMU „Breza“ u Brezi.

2.Upravni odbor zahtjeva da Vlada Federacije BiH odmah pokrene postupak analize kvalitete upravljanja ZD rudnici uglja iz sastava Koncerna.

3. Upravni odbor zahtjeva da se Upravi JP „Elektroprivreda BiH“ d.d.-Sarajevo i Upravamasvih ZD rudnici uglja od strane Vlade Federacije BiH naloži da se u svim ZD rudnici uglja izvrši analiza organizacije i sistematizacije radnih mjesta te da se odmah pokrene postupak izrade efikasnijih, operativnijih organizacija i sistematizacija radnih mjesta koje će ponuditi  mogućnost kvalitetnijeg i uspješnijeg poslovanja ZD rudnici uglja u Federaciji BiH.

 4. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva da da se od strane Vlade Federacije BiH izvrši preispitivanje funkcionalnosti Koncerna JP  „Elektroprivreda BiH“ d.d.-Sarajevo, odnosa u samom Koncernu te veleprodajna cijena uglja koja se iz rudnika uglja u Federaciji BiH isporučuje prema JP „Elektroprivreda BiH“ d.d.-Sarajevo.

5.Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva da se pregovarački proces po pitanju usaglašavanja Kolektivnog  ugovora o pravima i obavezama   poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH okonča do kraja septembra 2019  godine iz razloga što primjena aktuelnog Kolektivnog ugovora prestaje sa vazi od 11. septembra 2019 godine.

 

s poštovanjem,

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

Upravni odbor

Predsjednik

SINAN HUSIĆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1