SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Sarajevo, 30. decembar 2016. godine

 

                 MEDIJIMA

 

         Saopštenje za javnost

 

Sinan Husić, novi predsjednik

Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

 

 

Dana  29. decembra 2016. godine, u Sarajevu je održana Izborna skupština Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH. Za predsjednika SSRRFBiH za mandatni period 2017-2021. godine izabran je dosadašnji predsjednik Sinan Husić.

 

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1