SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

PRVOMAJSKA ČESTITKA UPRAVNOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FEDERACIJE BiH

 

PRVOMAJSKA ČESTITKA

UPRAVNOG ODBORA

SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FEDERACIJE BiH

 

Poštovane kolegice i kolege,

danas je naš praznik. Praznik koji podsjeća na historijsku borbu za radnička prava i predstavlja oblik radničke solidarnosti. Praznik rada i sindikata trebali bi slaviti. Nažalost, nije vrijeme za slavlje, ovo je vrijeme za borbu, vrijeme u kojem samo jedan korak koji napravimo naprijed u zaštiti i ostvarivanju prava radnika znači pobjedu. Ali, mi moramo napraviti više hiljada takvih koraka. Put je težak, ali nećemo stati, nećemo dozvoliti da nam se umanjuju prava, želimo da vratimo dostojanstvo radu i radnicima, ostvarimo jedno od osnovnih ljudskih prava a to je pravo na rad kako bi sebi i svojim porodicama obezbijedili uslove za život i bolju egzistenciju. To smo dokazali i u pregovorima oko usaglašavanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH. Mukotrpna je bila borba Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH da više od godinu dana putem socijalnog dijaloga sa socijalnim partnerima ispregovara povećanje najniže satnice za 8%. Ali nismo odustali od tog zahtjeva i u narednom periodu ćemo kroz određena zakonska rješenja insistirati na još boljem ekonomsko–socijalnom i radno–pravnom stutusu svih zaposlenih u oblasti rudarstva u FBiH. Svjedoci smo da, i u vremenu kada se cijeli svijet bori sa pandemijom COVID – 19, radnici u neposrednoj proizvodnji rizikuju svoje živote i živote svojih porodica, trudeći se da u iznimno teškim uslovima rade svoj častan posao kako bi obezbijedili potrebnu količinu uglja koji je neophodan svim stanovnicima BiH za normalno odvijanje života u vanrednim okolnostima, te dalji razvoj kompletne društvene zajednice i države Bosne i Hercegovine.

Cilj i prioritet svih sindikalnih organizacija – članica Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH je zaštita i sigurnost prava radnika, uključujući prije svega njihovo pravo na bezbjedno radno mjesto. To treba biti zajednički cilj i poslodavca i radnika, a moguće ga je ostvariti razvojem socijalnog dijaloga i partnerstva. Samo zajedničkim djelovanjem moguće je unaprijediti zaštitu na radu kako bi se osigurala sigurna i zdrava radna mjesta koja pridonose dobrobiti i poslodavca i radnika, rastu produktivnosti, smanjivanju troškova zbog povreda na radu i profesionalnih bolesti, te boljem proizvodnom procesu i ekonomskom razvoju. Kako bi se ostvarili sigurniji i humaniji uslovi za rad potrebno je i u narednom periodu težište djelovanja Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH osigurati kroz nastavak socijalnog dijaloga, a po pitanju realizacije investicionih projekata u sve rudnike uglja u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo. Jedino je na taj način moguće zaštiti radna mjesta kako u podzemnoj tako i u površinskoj eksploataciji.

Kao i prethodnih godina, ovaj dan, nažalost, dočekujemo u zemlji u kojoj ljudi svakodnevno ostaju bez posla, sve je veći broj onih koji za svoj rad ne primaju platu, nemaju zdravstveno osiguranje niti uvezan radni staž. Još uvijek smo plodno tlo za sve one koji žele kršiti ljudska i radnička prava zaposlenih, zemlja u kojoj je normalno da više desetina hiljda ljudi i u vrijeme prirodne nesreće ostaju bez posla i osnovnih ljudskih prava na život.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH će i dalje činiti sve što je u njegovoj moći da sistemski uredi sindikalno djelovanje u sindikalnim organizacijama – članicama Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, kao i Savezu samostalnih sindikata BiH čija smo članica. Naš jedini cilj je bio i jeste očuvanje i zaštita prava radnika i to niko ne smije niti može osporiti ili obezvrijediti.

U ime Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i u svoje lično ime svim članovima i članicama Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH čestitam 1. maj – Međunarodni praznik rada uz poruku da svi zajedno, kao i do sada, sačuvamo dostignuti nivo jedinstva, zajedništva, solidarnosti i međuljudskih odnosa.

 

S poštovanjem,

SRETNO !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                                                       Upravni odbor

                                                                                                         Predsjednik

                                                                                                         Sinan Husić

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1