Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home6/ssrrfbih/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/photo-gallery.php on line 571

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home6/ssrrfbih/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/photo-gallery.php on line 573

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home6/ssrrfbih/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Zahtjev za isplatu nadnica u RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj – SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH
SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Zahtjev za isplatu nadnica u RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj

Broj: 182-12/19

Sarajevo, 04.decembar.2019.godine

 

Dostaviti:

-ID ZA PROIZVODNJU JP“ELEKTROPRIVREDA BiH“D,D,-SARAJEVO

g-din Senad Sarajlić

 

DIREKTOR RMU „ABID LOLIĆ“BILA U BILOJ

g-din Abdulah Garača

 

– ČLANICE SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FEDERACIJE BiH

 

 

 

Predmet:

Zahtjev za isplatu nadnica u RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj

 

 

Poštovani!

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH je zaprepašten činjenicom da Uprava RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj ima namjeru Odlukom za isplatu plaća i ostalih naknada na ime plaća (topli obrok) za mjesec novembar 2019 godine ne isplatiti dnevnice i topli obrok za dane u kojima su radnici RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj zbog nepoštivanja Kolektivnog ugovora u primjeni (blokada računa) iskazali radnički neposluh a koji je imao podršku Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

– Svjedoci smo da predstavnici zakonodavne vlasti kako na nivou Federacije BiH tako i na nivou Bosne i Hercegovine radi interesa političkih stranaka i partija duži niz mjeseci organizovano blokiraju  rad zakonodavne vlasti a navedeno nema negativan uticaj na redovnu isplatu plaća u organima zakonodavne vlasti kako na federalnom tako i na državnom nivou.

U isto vrijeme radnici rudnika uglja u Federaciji BiH izvršavajući radne zadatke gube živote.

– Želi li se na ovaj način Samostalnom sindikatu radnika rudnika FBiH i radnicima u rudnicima uglja u Federaciji BiH staviti do znanja poruka sljedećeg sadržaja:

Radnički neposluh i štrajk možete planirati i realizovati isključivo o svom trošku !

Poštovani !

– Ispred svih nas je jako složen i težak period, po svemu sudeći pregovarački proces u kome treba pokušati usaglasiti sadržaj Kolektivnog ugovora za oblast rudarstva nema realnih izgleda za uspjeh. Nedovoljno kvalitetan pristup sistema prema rudnicima, nepravovremeno investiranje, niska prodajna cijena uglja u odnosu na troškove proizvodnje istog, unutrašnje slabosti koje se između ostalog ogledaju i u nedovljno efikasnom rukovođenju i upravljanju rudnicima dovele su nas u situaciju da se svakodnevno borimo za kakav takav opstanak rudnika uglja u Federaciji BiH. Nakon svega navedenog Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH zahtjeva sljedeće:

  1. Obračun plaća i svih naknada na ime plaća u RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj za mjesec novembar 2019 godine bezuslovno izvršiti u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH a koji je u primjeni na osnovu Sporazuma o primjeni koji je potpisan između reprezentativnih Granskih sindikata i Vlade Federacije BiH 23.septembra 2019 godine.

 

  1. Obavezno i bezuslovno u skladu sa navedenim Kolektivnim ugovorom izvršiti isplatu nadnica u toku Radničkog neposluha koji je uz podršku Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH u RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj trajao od 13.11.2019 godine od 23,00 sati do 15.11.2019 godine do 15,00 sati.

 

  1. U slučaju naprihvatanja zahtjeva Upravnog odbora isti može početi sa pripremama za usvajanje Odluke o Generalnom štrajku u Rudnicima uglja u Federaciji BiH iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda Bih“d.d.-Sarajevo.

 

 

S poštovanjem,

SRETNO !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

Upravni odbor

Predsjednik

SINAN HUSIĆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1