SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Informacija

Broj: 156-06 Sarajevo, 09. juni 2021. godine   SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA – ČLANICAMA SSRRFBiH n/r predsjednik   Na osnovu zahtjeva članova Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH iz jednog broja sindikalnih organizacija, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH predstavlja…

Mišljenje i stav Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH na model Pravilnika o radu i Nacrta pravilnika o radnom učinku i vrednovanju otežanih uslova rada

Broj:155-06/21 Sarajevo, 09. juni 2021. godine   JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ D.D. SARAJEVO n/r g-din  Admir Andelija, generalni direktor n/r g-din  Senad Sarajlić, pomoćnik generalnog direktora za zavisna i povezana društva   RUDNICI UGLJA U SASTAVU KONCERNA n/r direktor    …

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1